Exkluzivní školení pro handicapované

Společnost CertiCon ve spolupráci s ECDL Czech Republic uspořádala exkluzivní školení o robotice pro handicapované návštěvníky z Asistence o.p.s. Cílem akce bylo seznámit účastníky s fungováním robotů a jejich praktickými využitími v běžném životě i v profesionální sféře.

Teorie i praxe v jednom

Během školení se účastníci dozvěděli o základních principech robotiky, typech robotů a jejich možnostech. Měli také možnost si roboty vyzkoušet na vlastní kůži a zapojit se do interaktivních aktivit. Součástí programu byla i živá ukázka fungování robotů, která účastníkům pomohla lépe porozumět možnostem a potenciálu moderních technologií.

Podpora digitálních dovedností

CertiCon kromě samotného školení věnoval Asistenci také 10 notebooků, které jim pomohou rozvíjet jejich digitální dovednosti a usnadnit jim přístup k informacím a technologiím.

Pomoc tam, kde je to potřeba

Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na této akci a pomohli tak handicapovaným lidem seznámit se s robotikou a rozvíjet jejich digitální dovednosti. Věříme, že technologie hrají důležitou roli v inkluzi a integraci handicapovaných osob do společnosti.

Těšíme se na další spolupráci s Asistenci o.p.s. a ECDL-CZ na podobných projektech.

Asistence o.p.s. je nezisková organizace, která poskytuje komplexní sociální služby handicapovaným lidem a jejich rodinám. Organizace se zaměřuje na podporu samostatného a důstojného života handicapovaných osob a na jejich integraci do společnosti.

ECDL Czech Republic je oficiální partnerem ECDL Foundation v České republice. ECDL (European Computer Driving Licence) je mezinárodně uznávaný certifikát, který osvědčuje znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií.