Your address will show here +12 34 56 78

CertiCon a.s. rádi děláme dobro. Proto jsme se v úterý, 13.9. 22, na pražské pobočce rozhodli v rámci iniciativy Ukliďme Česko vyrazit do dejvických ulic a společně je pouklízet.

Na cestu jsme si připravili malé občerstvení, po kterém nám pětikilometrová procházka přišla jako nic. Cestou jsme nasbírali 5 pytlů odpadu a navíc se u toho i skvěle pobavili.

I to jsme my 💙


0

Za poslední roky jsme se rozrostli natolik, že jsme přerostli naše dosavadní prostory.

V minulém týdnu jsme se sešli se všemi olomouckými kolegy a oficiálně zkolaudovali nově otevřené prostory v 5. patře budovy RCO, co by kamenem dohodil k hlavnímu nádraží.

Nyní nás v Olomouci najdete jak v šestnáctém, tak nově i v pátém patře, kde se usadili kolegové z divize Software Solutions.

V CertiConu stále hledáme další nové kolegy, kteří se budou podílet na zajímavých projektech. 

 

Všechny otevřené pozice jsou k dispozici na našich kariérních stránkách https://lnkd.in/eJmK9KKh


0

Umožní magnetickou rezonanci pacientům s implantovanými MRI kompatibilními (Magnetic Resonance Imaging) zařízeními.

V současnosti stroje pro zprostředkování tohoto vyšetření obsluhují pouze techničtí kardiologové a vybraní specialisté. Díky našemu projektu tak dochází k významnému snížení zatížení zdravotnického personálu. Vyvinuli jsme aplikaci, která umožňuje magnetickou rezonanci absolvovat i pacientům s implantovaným zařízením.

  • Na vývoji aplikace jsme se začali podílet v dubnu 2020
  • Tým byl sestaven z 10 kolegů společnosti CertiCon
  • Samotný vývoj byl rozdělen do dvou fází
  • První skutečné klinické využití aplikace proběhlo v prosinci 2021


Teď už stačí jen finální schválení regulatorními orgány a aplikace bude nasazena k plnému klinickému využití.

Dosáhnout na projektu podobného milníku je skutečným úspěchem, všichni odvedli obrovský kus práce a i přes překážky a další obtíže se podařilo aplikaci úspěšně dostat do cíle.

V CertiConu pracujeme na řadě dalších projektů.  Více informací o projektech najdete zde: Projekty společnosti CertiCon

 

 

0

Smart city je město využívající technologická řešení ke zlepšení řízení a efektivity městského prostředí. Je to koncept strategického řízení města, jehož cílem je zajištění kvalitního života.

💡Jak do toho ale zapadá CertiCon?

CertiCon vyvinul vlastní produkt #CertiConVis. Software, který analyzuje a zpracovává obraz z kamerového systému v reálném čase. Tento software pro počítačové vidění rozpoznává objekty a situace ve scéně a následně informuje uživatele.

Bylo nám ctí tento produkt prezentovat na tak unikátní akci jako je City For The Future. V rámci veletrhu představilo svá řešení 29 českých, maďarských a slovenských vystavovatelů 💙

 

 

 

 

 

 

0

„Inteligence je schopnost přizpůsobit se změně,“ nechal se slyšet britský vědec Stephen Hawking známý díky výzkumům z oblastí kosmologie a kvantové gravitace. Jako by tou větou dopředu vysvětlil i koncepci tzv. chytrých měst, tedy moderního řízení chodu metropolí v době, kdy se do nich do roku 2050 přestěhují dvě třetiny světové populace z předpokládaných deseti miliard lidí.

 

Aby se města stala chytrými, stále více peněz investují do moderních technologických opatření. Technologie městům poslouží jako prostředek k tomu, aby fungovala efektivněji, byla šetrná k životnímu prostředí a současně nabídla svým obyvatelům co nejlepší místo pro život. Jednotný návod pro všechna města, jak toho docílit, neexistuje. Každé město je unikátní a potýká se se svými vlastními problémy, které musí řešit kombinací různých opatření.

 

V rámci článku 👇 pro časopis PRO města a obce jsme se snažili objasnit neskutečné možnosti využití umělé inteligence v praxi.

 

 

 

0

Jak si přitáhnout kvalitní a kvalifikované lidi do své firmy jiným způsobem než aktivním oslovováním kandidátů nebo vyvěšováním inzerátů?

 

O možnostech, jak jinak oslovit potencionální kandidáty o práci si popovídala naše IT Recruiterka pro oblast Morava Denisa Honusová a Martinem Kaletou z BusinessTalk.

 

Celý rozhovor si můžete poslechnout 👇
Rozhovor je dostupný i jako podcast na Spotify nebo ApplePodcasts.

0

Svět podle Orwella nás v Evropě nečeká, říká Petr Prášek, manažer oddělení aplikovaného výzkumu v CertiConu, s nímž si povídala redaktorka časopisu Život za okny.

 

Společně vedli rozhovor o inteligentních kamerových systémech na principu neuronových sítí.

Kde může být kamerový systém užitečný? A kde se s ním setkáváte, aniž byste to vůbec tušili?

 

Více se dozvíte v celém rozhovoru 👇

0

City For The Future se 24. května 2022 vrátil do Maďarska. Česká chytrá řešení pomohou vylepšit život ve městech.

Představení českých řešení pro chytrá města patří tradičně ke společným aktivitám zahraniční kanceláře CzechTrade Maďarsko a Velvyslanectví České republiky v Budapešti, a to již od roku 2018. 

 

Díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj vznikl zcela nový koncept s označením City For The Future. Přináší inovativní přístupy jak v technické rovině, například 3D sken expozice nebo interaktivní video prezentace, tak v rovině udržitelnosti.

 

Podpůrné webové stránky www.cityforthefuture.com se staly místem organicky se rozrůstajícího katalogu poskytovatelů českých řešení. Počítá se tak s dlouhodobou prezentací zapojených subjektů. 

Cílem akce bylo seznámit účastníky s technologiemi v praxi a simulovat fungující chytré město dnes, nikoli jen ve vzdálené budoucnosti.

 

V pavilonu C veletržního areálu HUNGEXPO se přímo starostům a vedoucím pracovníkům komunálních služeb prezentovalo 29 českých, maďarských a slovenských vystavovatelů, včetně vybraných integrovaných řešení zaměřených právě na každodenní problematiku municipalit.

 

CertiCon prezentoval svoje chytré řešení CertiConVis a další produkty společnosti CertiCon.

Na našem stánku si účastníci mohli interaktivně vyzkoušet parkovací modul či další možnosti využití v rámci měst a obcí.

Už teď se těšíme na spolupráci s oslovenými starosty.

 

 

0

Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Velvyslanectvím Státu Izrael a Česko-izraelskou vzájemnou obchodní komorou, RICAIP a CIIRC ČVUT proběhl, 25. května 2022, 3. ročník Česko-izraelského fóra o inovacích – CIFI 2022. Tento ročník projednával aktuální témata o Smart Cities.

 

V rámci fóra jsme měli možnost představit produktové portfolio společnosti CertiCon. 

Produkty společnosti CertiCon přináší mnohdy zcela nové využití současných řešení. Typickým příkladem může být produkt CertiConVis. Jedná se o systém umělé inteligence pro analýzu obrazu z kamerových systémů, který zcela automaticky detekuje předem definované události, které se objeví na obraze z kamery. Technologie na bázi neuronových sítí a vlastního patentovaného řešení se aktuálně využívá v oblasti bezpečnosti, dopravní analýzy, marketingových statistik nebo například pro zefektivnění výrobních či logistických procesů.

CertiConVis dokáže rovněž unikátně sloučit všechny události z mnohahodinového videa do několika málo minut. Díky této funkci má nezastupitelnou úlohu například pro analytická oddělení Policie a ochranných složek, které denně analyzují velké množství obrazových dat (videí). 

„Kamery jsou součástí běžného života již několik dekád. To, co se mění, je způsob, jak se na obrazy z kamer díváme. Počet kamer roste mnohem rychleji než kdy dříve, ale počet jejich operátorů zůstává víceméně stejný. Dnes dokážeme ke každé kameře přidat prvek umělé inteligence, která z pasivního zařízení, jež bez lidské obsluhy nepřináší požadovaný užitek, vytvoří chytré zařízení se schopností sledovat i několik úloh najednou, dokáže se učit a zlepšovat. V budoucnu povede právě schopnost učit se ke schopnosti přizpůsobovat se změnám. Počet lidských operátorů může zůstat klidně stejný nebo nižší než dnes, ale jejich výkon výrazně poroste díky naší umělé inteligenci. Systém rozvíjíme pro využití v mnoha oborech. Například v průmyslu je velkým benefitem automatizovaný dohled nad areály, a to jak z pohledu bezpečnosti, tak samozřejmě i efektivity výroby a výrobních procesů,“ říká Vladimír Mařík mladší, ředitel divize Business Solutions společnosti CertiCon. 

 

 

Jsme poctěni, že jsme měli možnost představit řešení CertiConu v rámci tohoto fóra. Dnes proběhla navazují schůzka se zástupci izraelské společnosti. Do detailu jsme jim představili možnosti využití našeho systému CertiConVis v rámci Smart Cities.


0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 7NO NEW POSTS
Industry 4.0