Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
POZNEJTE CERTICON

Jsme česká technologická společnost zabývající se inovacemi a vývojem softwarových a hardwarových řešení pro oblasti zdravotnictví,
telekomunikace či automobilového a leteckého průmyslu. Velmi úzce spolupracujeme se špičkovými technickými univerzitami
a výzkumnými laboratořemi v celé Evropské unii. Naše projekty realizujeme po celém světě.

DLOUHOLETÁ TRADICE

Společnost CertiCon, a.s. byla založena v roce 1996 jako spin-off ČVUT. Za tuto dobu dosáhla mnoha mezinárodních úspěchů na poli komerčním i výzkumném a právem se zařadila mezi špičkové vědecko-technické společnosti 21. století.

ŠPIČKOVÍ ODBORNÍCI

Certicon zaměstnává více než 400 odborníků z nichž mnozí jsou držiteli oborových i jiných ocenění a certifikátů. Úzká spolupráce s renomovanými univerzitami a laboratořemi napříč mnoha obory umožňuje stálý rozvoj zaměstnanců na nejvyšší úrovni.

NADNÁRODNÍ PŘESAH

CertiCon, stabilní česká společnost, je zavedeným dodavatel služeb a řešení v rámci celé Evropské unie s přesahem do celého světa. V současné době nabízí své služby ve 30 zemích vč. například USA, Kanady, Ruska, Japonska, Německa a mnoha dalších.

Vladimír Mařík

Předseda představenstva

Aleš Navrátil

Provozní ředitel

Pavel Marek

Finanční ředitel

Vladimír Mařík Jr.

Obchodní ředitel

Ondřej Šípka

Ředitel - zdravotnická řešení

Michal Paulíček

Ředitel - Software

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.

 • Text Hover

V roce 1996 byl prof. Mařík jedním ze zakladatelů společnosti CertiCon a.s., od té doby působí v jeho představenstvu. Jako předseda představenstva a výkonný ředitel působí od roku 2010.

 

Hlavní odborné zájmy prof. Maříka zahrnují umělou inteligenci, multiagentní a znalostní systémy, softcomputing a aplikace plánování a rozvrhování výroby. V základním výzkumu přispěl v oblastech zpracování neurčitosti v expertních systémech, architektury a jazyků v multiagentních systémech. Je spoluautorem více než 170 vědeckých publikací a 5 US patentů.

 

Za své vědecké výsledky prof. Mařík získal v roce 1989 československou státní cenu, v roce 2003 rakouský „Čestný kříž pro vědu a umění“ a v roce 2010 prestižní ocenění „Česká hlava – Invence“.

 

Kariéra

 

Profesor Vladimír Mařík absolvoval ČVUT FEL, profesorem v oboru Technická kybernetika byl jmenován v roce 1990. V roce 1997 se prof. Mařík stal vedoucím katedry řídící techniky, v roce 1999 pak zformoval a od téhož roku až do roku 2013 také vedl katedru kybernetiky ČVUT FEL, která v roce 2000 získala prestižní titul „Centrum excellence EU“, v roce 2006 pak European IST Prize Evropské komise.

 

Je jedním ze zakladatelů a zároveň od roku 2013 ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, vysokoškolského ústavu ČVUT.

 

Kromě toho byl prof. Mařík zakladatelem Rockwell Automation Research Center Praha, součásti Rockwell Automation Inc., a byl v roce 1992 jmenován výkonným ředitelem tohoto centra a po 17 let jej vedl.

 

V roce 2006 se stal spoluzakladatelem Nadace ČVUT Media Lab založené na podporu výzkumu prováděného talentovanými studenty a mladými výzkumníky. Od počátku působí jako předseda správní rady této Nadace.

 

V roce 2010 byl jmenován předsedou výzkumné rady Technologické agentury České republiky.
V letech 2011 – 2015 byl členem rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

V roce 2017 obdržel státní vyznamenání. Medaili získal za svůj přínos v oblasti vědy.

Ing. Pavel Marek

 • Text Hover
Chief Financial Officer / Finanční ředitel

Pavel Marek je absolventem oboru Mezinárodní ekonomické vztahy na Kyjevské státní univerzitě (UKR), kde se specializoval na mezinárodní měnovou a úvěrovou politiku.


Ve své předchozí praxi zastával vedoucí pozice v oblasti financí. Řadu let byl ve funkci finančního ředitele v českých i zahraničních firmách (např. v chemické a farmaceutické společnost Bayer či ve vydavatelství Bauer Media).


Ve společnosti CertiCon a.s. působí od roku 2008 ve funkci Finančního ředitele a je zodpovědný za řízení financí v celé organizaci.

Ing. Vladimír Mařík, MBA

 • Text Hover
Business Solutios Director / Ředitel divize Business Solutions

Vladimír Mařík je absolventem oboru Telekomunikační technika na elektrotechnické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze, dále pak postgraduálního programu MBA na Sheffield Hallam University.


Svou kariéru zahájil na odborných pozicích v obchodě, projektovém a produktovém managementu. Následně působil na pozici Obchodního zástupce pro klíčové zákazníky ve společnosti Empire (později mezinárodní firma Capgemini), kde si vybudoval širokou klientskou síť. Roku 2010 založil a také nadále vede společnost ProfConsult s.r.o. zaměřenou na poskytování odborných konzultací v oblasti IT a telekomunikací.


Ing. Mařík je autorem několika odborných publikací, spolupůvodcem dvou průmyslových vzorů a také jednoho patentu – vše v oblasti telekomunikační techniky.


Ve společnosti CertiCon a.s. působí od roku 2012, nejprve ve funkci Manažera obchodu, od roku 2015 pak ve funkci Obchodního ředitele.

Aleš Navrátil

 • Text Hover
Chief Operations Officer / Provozní ředitel

Svoji kariéru zahájil na odborných pozicích v oblasti IT a telekomunikací, zejména při výstavbě a řízení servisu a dodávek služeb. Postupně získával zkušenosti v pozicích projektového a programového řízení v oblastech retailu a logistiky, státní správy, financí a výroby. Z posledních seniorních manažerských pozic lze zmínit zkušenosti s organizací a řízením provozu a změn ve společnostech, včetně realizací rozsáhlých informačních systémů a ERP řešení. 


Aktuálně působí jako Provozní ředitel (COO), kdy do jeho působnosti spadají služby ICT, právní, facility a další týkající se interního provozu společnosti.

Ing. Ondřej Šípka

 • Text Hover
Medical Solutions Director / Ředitel divize Medical Solutions

Ondřej Šípka je absolventem oboru Geoinformatika na Vysoké Škole Báňské v Ostravě. Svou kariéru zahájil v oblasti energetiky a řízení dodávek tepelné energie. V oblasti vývoje software začínal na pozici test inženýr ve sféře telekomunikací, posléze přešel k řízení rozsáhlých e-commerce projektů v automotive. 


Aktuálně působí jako ředitel divize Medical Solutions, kde je zodpovědný za řízení portfolia výrobních a projektových aktivit v oblasti návrhu, vývojeverifikačního a validačního testování se zaměřením na segment zdravotnictví.

 

Ve volném čase se věnuje sportu, vysokohorské turistice, jízdě na kole a sportovnímu létání.

Ing. Michal Paulíček

 • Text Hover
Software Solutions Director / Ředitel divize Software Solutions

Michal Paulíček je absolventem oboru Výpočetní technika na katedře počítačů elektrotechnické fakulty Českého učení technického v Praze.


Několik posledních let studia se věnoval specializaci na vyhledávání v textu a kompresi dat.


Svou kariéru zahájil na odborných pozicích v oboru IT se specializací na vývoj JAVA řešení. Věnoval se vývoji řešení z oblasti telekomunikací, informačních a enterprise systémů.


Ve společnosti CertiCon a.s. působí od roku 2006 a prošel postupně několika pozicemi od JAVA vývojáře, přes programového manažera po ředitele divize Softwarových řešení. Aktuálně zastává funkci Ředitele – Software a funkci Ředitele divize softwarových řešení.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

 • Text Hover

Společnost CertiCon a.s., vědoma si mimořádné společenské důležitosti vzdělávání obyvatelstva v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií, dlouhodobě podporuje zavádění a rozvoj neziskového mezinárodního konceptu digitální gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností ECDL na území České republiky.  CertiCon a.s. se mimo jiné podílí na vývoji a provozu národního informačního systému pro ECDL testování WASET a poskytuje zázemí pro pracovní skupinu ECDL-CZ, zřízenou při České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), která je garantem kvality a národní autoritou konceptu ECDL.

MÉDIA

CERTIFIKACE

Společnost CERTICON uplatňuje systém řízení jakosti vyhovující ISO 9001:2009 od roku 2002.

 

Jsme držiteli certifikátů pro design, vývoj, testování, diagnostiku a poskytování softwarových produktů, včetně poskytování poradenství, outsourcingu a dalších souvisejících služeb. Dále pro návrh, vývoj, testování a výrobu digitálních, analogových a smíšených signálů elektronických obvodů, včetně poskytování poradenství, outsourcingu a dalších souvisejících služeb.

 

ISO 13485

Toto osvědčení demonstruje naši schopnost vyvíjet zdravotnické přístroje a poskytovat související služby, které trvale splňují příslušné zákonné požadavky i požadavky klienta. Rozšířili jsme uplatňování zdravotních norem a postupů pro všechny naše různé vývojové činnosti včetně posouzení rizik v rozsahu všech projektů, a to bez navýšení nákladů. To nám umožňuje pracovat na aplikacích využívaných v kritických prostředích, od medicíny po finanční sektor.

 

ISO 14001

Je mezinárodní norma, která specifikuje proces pro řízení a zlepšování výkonnosti podniku a jeho vlivu na životní prostředí.

 

ISO 45001

Tento standard je mezinárodně uznáván jako metoda hodnocení a auditu ochrany zdraví při práci a řízení bezpečnosti systémů. Byl vyvinut lídry v oblasti obchodu a mezinárodních normalizačních orgánů. Standard poskytuje firmám i organizacím rámec pro řádné a efektivní řízení bezpečnosti práce a zdraví na pracovišti.

 

Veškeré naše aktivity jsou řízeny metodami a normami vedoucími k dosahování úspěšného vývoje. Výběr metodik a přístupů je prováděn špičkovými profesionály, kteří jsou držiteli světově uznávaných certifikátů jako Project Management Professional (PMI PMP), IPMA, PRINCE2, Certified Scrum Mistr (CSM) a ITIL pro optimální organizaci IT služeb.

 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Industry 4.0