Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
POZNEJTE CERTICON

Jsme česká technologická společnost zabývající se inovacemi a vývojem softwarových a hardwarových řešení pro oblasti zdravotnictví,
telekomunikace či automobilového a leteckého průmyslu. Velmi úzce spolupracujeme se špičkovými technickými univerzitami
a výzkumnými laboratořemi v celé Evropské unii. Naše projekty realizujeme po celém světě.

DLOUHOLETÁ TRADICE

Společnost CertiCon a.s. byla založena v roce 1996 jako spin-off ČVUT. Za tuto dobu dosáhla mnoha mezinárodních úspěchů na poli komerčním i výzkumném a právem se zařadila mezi špičkové vědecko-technické společnosti 21. století.

ŠPIČKOVÍ ODBORNÍCI

CertiCon zaměstnává více než 400 odborníků z nichž mnozí jsou držiteli oborových i jiných ocenění a certifikátů. Úzká spolupráce s renomovanými univerzitami a laboratořemi napříč mnoha obory umožňuje stálý rozvoj zaměstnanců na nejvyšší úrovni.

NADNÁRODNÍ PŘESAH

CertiCon, stabilní česká společnost, je zavedeným dodavatel služeb a řešení v rámci celé Evropské unie s přesahem do celého světa. V současné době nabízí své služby ve 30 zemích vč. například USA, Kanady, Ruska, Japonska, Německa a mnoha dalších.

Vladimír Mařík

Předseda představenstva

Pavel Marek

Finanční ředitel

Magda Lažanská

Ředitelka úseku řízení lidských zdrojů

Aleš Navrátil

Provozní ředitel

Vladimír Mařík Jr.

Ředitel divize Business Solutions

Ondřej Šípka

Ředitel divize Medical Solutions

Adrián Karas

Ředitel divize Software Solutions

Stanislav Záň

Ředitel divize Mobility Engineering

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.

  • Text Hover

The Chairman of the Board / Předseda představenstva

 

V roce 1996 se prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. stal jedním ze zakladatelů společnosti CertiCon a.s., ve které od roku 2010 působí jako předseda představenstva.

 

Středem odborného zájmu prof. Maříka je umělá inteligence a její využití v automatickém řízení a v systémech pro podporu rozhodování a plánování, zejména s ohledem na potřeby průmyslové praxe, dále multiagentní a znalostní systémy a softcomputing.

 

Je spoluautorem více než 170 vědeckých publikací a 5 amerických patentů.


Za své vědecké výsledky získal prof. Mařík Československou státní cenu (1989), rakouský Čestný kříž za vědu a umění (2003), cenu Invence (Česká hlava 2010), stříbrnou Medaili Jiřího z Kunštátu a Poděbrad (udělenou ministrem průmyslu a obchodu v roce 2015) a Medaili za zásluhy České republiky v oblasti vědy (udělenou prezidentem ČR v roce 2017).

Ing. Pavel Marek

  • Text Hover
Chief Financial Officer / Finanční ředitel

Pavel Marek je absolventem oboru Mezinárodní ekonomické vztahy na Kyjevské státní univerzitě (UKR), kde se specializoval na mezinárodní měnovou a úvěrovou politiku.


Ve své předchozí praxi zastával vedoucí pozice v oblasti financí. Řadu let byl ve funkci finančního ředitele v českých i zahraničních firmách (např. v chemické a farmaceutické společnost Bayer či ve vydavatelství Bauer Media).


Ve společnosti CertiCon a.s. působí od roku 2008 ve funkci Finančního ředitele a je zodpovědný za řízení financí v celé organizaci.

Ing. Vladimír Mařík, MBA

  • Text Hover
Business Solutions Director / Ředitel divize Business Solutions

Vladimír Mařík je absolventem oboru Telekomunikační technika na elektrotechnické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze, dále pak postgraduálního programu MBA na Sheffield Hallam University.

 

Svou kariéru zahájil na odborných pozicích v obchodě, projektovém a produktovém managementu. Následně působil na pozici Obchodního zástupce pro klíčové zákazníky ve společnosti Empire (později mezinárodní firma Capgemini), kde si vybudoval širokou klientskou síť. Roku 2010 založil a také nadále vede společnost ProfConsult s.r.o. zaměřenou na poskytování odborných konzultací v oblasti IT a telekomunikací.

 

Ing. Mařík je autorem několika odborných publikací, spolupůvodcem šesti průmyslových vzorů a také tří patentů – v oblasti telekomunikační techniky a kybernetiky.

 

Ve společnosti CertiCon a.s. působí od roku 2012, nejprve ve funkci Manažera obchodu a od roku 2020 ve funkci ředitele divize Business Solutions, která má na starost především rozvoj společnosti.

Aleš Navrátil

  • Text Hover
Chief Operations Officer / Provozní ředitel

Svoji kariéru zahájil na odborných pozicích v oblasti IT a telekomunikací, zejména při výstavbě a řízení servisu a dodávek služeb. Postupně získával zkušenosti v pozicích projektového a programového řízení v oblastech retailu a logistiky, státní správy, financí a výroby. Z posledních seniorních manažerských pozic lze zmínit zkušenosti s organizací a řízením provozu a změn ve společnostech, včetně realizací rozsáhlých informačních systémů a ERP řešení. 


Aktuálně působí jako Provozní ředitel (COO), kdy do jeho působnosti spadají služby ICT, právní, facility a další týkající se interního provozu společnosti.

Ing. Ondřej Šípka

  • Text Hover
Medical Solutions Director / Ředitel divize Medical Solutions

Ondřej Šípka je absolventem oboru Geoinformatika na Vysoké Škole Báňské v Ostravě. Svou kariéru zahájil v oblasti energetiky a řízení dodávek tepelné energie. V oblasti vývoje software začínal na pozici test inženýr ve sféře telekomunikací, posléze přešel k řízení rozsáhlých e-commerce projektů v automotive. 


Aktuálně působí jako ředitel divize Medical Solutions, kde je zodpovědný za řízení portfolia výrobních a projektových aktivit v oblasti návrhu, vývojeverifikačního a validačního testování se zaměřením na segment zdravotnictví.

 

Ve volném čase se věnuje sportu, vysokohorské turistice, jízdě na kole a sportovnímu létání.

Ing. Stanislav Záň

  • Text Hover
Mobility Engineering Director / Ředitel divize Mobility Engineering

Ing. Stanislav Záň je absolventem oboru telekomunikačních a informačních technologii na brněnském VUT.

Jako absolvent fakulty FEKT zahájil svou kariéru na pozici technického konzultanta u brněnské společnosti zabývající se oblastí SW pro firemní tisková řešení.
Díky několikaleté praxi měl možnost procestovat téměř všechny kontinenty a poznal řadu odlišných národů a kultur. V průběhu let se rozvíjel v roli teamového, projektového a následně i pobočkového vedoucího v oblasti poskytování zákaznické podpory a SW služeb.

Po příchodu do společnosti CertiCon se již řadu let podílí na rozvoji spolupráce a vztahů se zákazníkem v oblasti automotive, kde si prošel odpovědnostmi za projektové či liniové vedení.
Díky expanzi portfolia projektů v oblasti automotive, je nyní zodpovědný za chod divize Mobility Engineering, jež dodává služby vývoje a testování SW pro zákazníky v této oblasti.

Volný čas věnuje své rodině, manželce a dvěma dcerám. Aktivní odpočinek vyhledává při vysokohorské turistice. V létě je jeho velkou vášní horská (enduro)cyklistika, v zimě veškerý volný čas tráví skialpinismem a pohybem ve volném horském terénu.


Ing. Adrián Karas, PhD., MBA

  • Text Hover
Software Solutions director / Ředitel divize Software Solutions

Ing. Adrián Karas, PhD., MBA je absolventem inženýrského studia v oboru přístrojové, informační a automatizační techniky a doktorského studia ve vědním oboru automatizace a řízení na Strojnické fakultě Slovenské Technické Univerzity v Bratislavě.

Po studiích zahájil svou kariéru v nadnárodní obchodní společnosti, kde prvních několik let pracoval na vývoji, implementaci a správě informačních systémů, technologií a služeb. Další roky zde vedl větší IT organizační a projektové celky na různých úrovních řízení na Slovensku, v Německu, Polsku, Česku i Maďarsku. 

Do společnosti CertiCon a.s. nastoupil v roce 2020 na pozici Manažera oddělení v divizi Medical Solutions a aktuálně v naší společnosti působí jako ředitel divize Software Solutions. 

Volný čas tráví se svou rodinou, manželkou a dcerou, hlavně společnými výlety do hor a přírody, cestováním a poznáváním nových míst. Ze sportů se aktivně věnuje vytrvalostnímu běhu, rekreační turistice, cyklistice a golfu a zimu si rád užívá na snowboardu. 


PhDr. Magda Lažanská

  • Text Hover
Ředitelka úseku řízení lidských zdrojů

Magda Lažanská je absolventkou oboru politická a ekonomická sociologie na FSV UK. S prací v oblasti HR se setkala již během svých studií, kdy působila jako personální konzultant ve společnosti Agentura Student. Po studiích nastoupila do oddělení vnějších vztahů Kanceláře primátora města Liberec, kde získala cenné zkušenosti v jednání s lidmi na nejvyšší společenské úrovni. Po rodičovské dovolené se v roce 2012 vrátila do HR oblasti.
Rozsáhlou praxi v oblasti řízení a koncepce personální práce, náboru a rozvoje zaměstnanců, má ze společností zaměřených na průmyslovou automatizaci a z pětiletého působení v PPF bance. V současné chvíli pracuje na pozici ředitelky lidských zdrojů v CertiConu.
Nejraději tráví čas se svou rodinou. S partnerem společně vychovávají tři děti. Mezi její další zájmy patří cizí jazyky, psychologie a knihy.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

  • Text Hover

Společnost CertiCon a.s., vědoma si mimořádné společenské důležitosti vzdělávání obyvatelstva v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií, dlouhodobě podporuje zavádění a rozvoj neziskového mezinárodního konceptu digitální gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností ECDL na území České republiky.  CertiCon a.s. se mimo jiné podílí na vývoji a provozu národního informačního systému pro ECDL testování WASET a poskytuje zázemí pro pracovní skupinu ECDL-CZ, zřízenou při České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), která je garantem kvality a národní autoritou konceptu ECDL.

MÉDIA

CERTIFIKACE

Společnost CERTICON uplatňuje systém řízení jakosti vyhovující ISO 9001:2009 od roku 2002.

 

Jsme držiteli certifikátů pro design, vývoj, testování, diagnostiku a poskytování softwarových produktů, včetně poskytování poradenství, outsourcingu a dalších souvisejících služeb. Dále pro návrh, vývoj, testování a výrobu digitálních, analogových a smíšených signálů elektronických obvodů, včetně poskytování poradenství, outsourcingu a dalších souvisejících služeb.

 

ISO 13485

Toto osvědčení demonstruje naši schopnost vyvíjet zdravotnické přístroje a poskytovat související služby, které trvale splňují příslušné zákonné požadavky i požadavky klienta. Rozšířili jsme uplatňování zdravotních norem a postupů pro všechny naše různé vývojové činnosti včetně posouzení rizik v rozsahu všech projektů, a to bez navýšení nákladů. To nám umožňuje pracovat na aplikacích využívaných v kritických prostředích, od medicíny po finanční sektor.

 

ISO 14001

Je mezinárodní norma, která specifikuje proces pro řízení a zlepšování výkonnosti podniku a jeho vlivu na životní prostředí.

 

ISO 45001

Tento standard je mezinárodně uznáván jako metoda hodnocení a auditu ochrany zdraví při práci a řízení bezpečnosti systémů. Byl vyvinut lídry v oblasti obchodu a mezinárodních normalizačních orgánů. Standard poskytuje firmám i organizacím rámec pro řádné a efektivní řízení bezpečnosti práce a zdraví na pracovišti.

 

Veškeré naše aktivity jsou řízeny metodami a normami vedoucími k dosahování úspěšného vývoje. Výběr metodik a přístupů je prováděn špičkovými profesionály, kteří jsou držiteli světově uznávaných certifikátů jako Project Management Professional (PMI PMP), IPMA, PRINCE2, Certified Scrum Mistr (CSM) a ITIL pro optimální organizaci IT služeb.

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Industry 4.0