Měníme svět díky našim technologiím

Poznejte CertiCon

Před více než čtvrt stoletím začala v Praze psát svůj příběh společnost, která svým přístupem k vědě a technologiím začala doslova měnit svět. V roce 1996 vznikl CertiCon.

Z malé lokální firmy s pár desítkami vývojářů se v průběhu času stala špičková vědecko-technologická společnost s více než 400 zaměstnanci a působností po celém světě.

Telekomunikace, zdravotnictví, průmyslová výroba, bezpečnost. To jsou oblasti, ve kterých CertiCon uplatňuje znalosti svých expertů a vyvíjí řešení, která zkvalitňují a zjednodušují životy nás všech. Unikátní přidanou hodnotou společnosti je vlastní aplikovaný výzkum a aktivní spolupráce s mnoha českými i světovými výzkumnými institucemi.

CertiCon mapuje cesty, po kterých se zatím nikdo nevydal

Vydejte se s námi za horizont

Dlouholetá tradice

Společnost CertiCon a.s. byla založena v roce 1996 jako spin-off ČVUT. Za tuto dobu dosáhla mnoha mezinárodních úspěchů na poli komerčním i výzkumném a právem se zařadila mezi špičkové vědecko-technické společnosti 21. století.

Špičkový odborníci

CertiCon zaměstnává více než 400 odborníků z nichž jsou mnozí držiteli oborových i jiných ocenění a certifikátů. Úzká spolupráce s renomovanými univerzitami a laboratořemi napříč mnoha obory umožňuje stálý rozvoj zaměstnanců na nejvyšší úrovni.

Nadnárodní přesah

CertiCon, stabilní česká společnost, je zavedeným dodavatel služeb a řešení v rámci celé Evropské unie s přesahem do celého světa. V současné době nabízí své služby ve 30 zemích světa vč. například USA, Kanady, Japonska, Německa a mnoha dalších.

Vedení společnosti

Vladimír Mařík

Předseda představenstva

Pavel Marek

Finanční ředitel

Magda Lažanská

Ředitelka úseku řízení lidských zdrojů

Aleš Navrátil

Provozní ředitel

Vladimír Mařík Jr.

Ředitel divize Business Solutions

Ondřej Šípka

Ředitel divize Medical Solutions

Adrián Karas

Ředitel divize Software Solutions

Stanislav Záň

Ředitel divize Mobility Engineering

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Propagační materiály

Logo CertiCon

Ostatní

Tiskové zprávy

Certifikace

Společnost CERTICON uplatňuje systém řízení jakosti vyhovující ISO 9001:2009 od roku 2002.

Jsme držiteli certifikátů pro design, vývoj, testování, diagnostiku a poskytování softwarových produktů, včetně poskytování poradenství, outsourcingu a dalších souvisejících služeb. Dále pro návrh, vývoj, testování a výrobu digitálních, analogových a smíšených signálů elektronických obvodů, včetně poskytování poradenství, outsourcingu a dalších souvisejících služeb.

ISO 13485

Toto osvědčení demonstruje naši schopnost vyvíjet zdravotnické přístroje a poskytovat související služby, které trvale splňují příslušné zákonné požadavky i požadavky klienta. Rozšířili jsme uplatňování zdravotních norem a postupů pro všechny naše různé vývojové činnosti včetně posouzení rizik v rozsahu všech projektů, a to bez navýšení nákladů. To nám umožňuje pracovat na aplikacích využívaných v kritických prostředích, od medicíny po finanční sektor.

ISO 14001

Je mezinárodní norma, která specifikuje proces pro řízení a zlepšování výkonnosti podniku a jeho vlivu na životní prostředí.

ISO 45001

Tento standard je mezinárodně uznáván jako metoda hodnocení a auditu ochrany zdraví při práci a řízení bezpečnosti systémů. Byl vyvinut lídry v oblasti obchodu a mezinárodních normalizačních orgánů. Standard poskytuje firmám i organizacím rámec pro řádné a efektivní řízení bezpečnosti práce a zdraví na pracovišti.

Veškeré naše aktivity jsou řízeny metodami a normami vedoucími k dosahování úspěšného vývoje. Výběr metodik a přístupů je prováděn špičkovými profesionály, kteří jsou držiteli světově uznávaných certifikátů jako Project Management Professional (PMI PMP), IPMA, PRINCE2, Certified Scrum Mistr (CSM) a ITIL pro optimální organizaci IT služeb.

ISO/IEC 27001:2013

V roce 2023 jsme získali mezinárodně uznávaný certifikát ISO/IEC 27001 v oblasti Bezpečnosti Informací. Tento certifikát potvrzuje naše závazky k vysokým standardům ve správě bezpečnosti informací pro naše zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy.

V rámci našich zákaznických projektů v oblasti automotive jsme držiteli certifikace Tisax se štítky „velmi vysoká dostupnost“ a „informace s velmi vysokými nároky na ochranu“ v úrovni 3.