Program společenské odpovědnosti společnosti

CertiCon je součástí řady prospěšných projektů a zároveň podporuje snahu svých zaměstnanců pomoci tam, kde je to potřeba.

Pro nastavení přehledných a transparentních pravidel pro poskytování výše uvedené podpory využívá společnost vlastní program s názvem „Společenská odpovědnost společnosti CertiCon a.s.“.

Program je určen k finanční podpoře vybraných osob a projektů zpravidla formou finančního daru. Podporovány jsou především projekty s pozitivním sociálním a environmentálním dopadem.

Vzdělávání veřejnosti v oblasti digitálních kompetencí

Společnost CertiCon a.s., vědoma si mimořádné společenské důležitosti vzdělávání veřejnosti v oblasti bezpečného a efektivního využívání digitálních technologií, dlouhodobě podporuje zavádění a rozvoj neziskového mezinárodního konceptu digitální gramotnosti a digitálních kompetencí ECDL/ICDL na území České republiky.

CertiCon a.s. se mimo jiné podílí na vývoji a provozu národního informačního systému pro ECDL testování WASET a poskytuje kompletní ekonomické a materiální zázemí pro pracovní skupinu ECDL-CZ, zřízenou při České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), která je garantem kvality a národní autoritou konceptu ECDL v České republice.

O mezinárodním konceptu ECDL/ICDL

Původem evropský projekt ECDL (European Computer Driving Licence) představuje dnes již celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační standard v oblasti digitálních kompetencí, který díky své kvalitě dosáhl trvalé udržitelnosti. Nově je projekt ECDL mezinárodně označován jako koncept ECDL/ICDL (European/International Certification of Digital Literacy and Digital Skills).

Přínos konceptu ECDL/ICDL spočívá zejména v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních kompetencí, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Koncept ECDL/ICDL svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti digitálních kompetencí od programů pro žáky a studenty základních a středních škol přes programy pro zaměstnané, nezaměstnané nebo digitálně vyloučené osoby až po programy určené široké veřejnosti nebo naopak pro odborníky z různých oborů.

Ověřování digitálních kompetencí probíhá formou praktických zkoušek v reálném prostředí s využitím běžných stolních počítačů, notebooků, tabletů či mobilních telefonů, různých operačních systémů, běžně používaných aplikací, lokálních sítí a internetu.

Úspěšní absolventi certifikačních zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL/ICDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de facto jako celosvětový standard.