Řada zákazníků využívá naše služby od samotného počátku založení společnosti, tedy více než 27 let. Udržet kvalitu dodávaných výstupů v takto dlouhém období a nadále rozšiřovat know-how celé společnosti je pro nás závazkem, ale také velkou zodpovědností.

Během let se z mnoha zákazníků stali partneři. Realizované zakázky dávno přesáhly vývoj software. Nyní jsme často v roli konzultantů, poradců a u mnoha projektů se stáváme součástí od prvotní myšlenky až po samotné uvedení na trh.

Klienti, kteří důvěřují našim dovednostem