Veľa zákazníkov využíva naše služby od samotného založenia spoločnosti, teda viac než 27 rokov. Udržať kvalitu dodávaných výstupov v takto dlhom období a naďalej rozširovať know-how celej spoločnosti je pre nás záväzkom, ale aj veľkou zodpovednosťou.

Počas rokov sa z mnohých zákazníkov stali partneri a realizované zákazky dávno presiahli vývoj softvér. Teraz sme často v role konzultantov, poradcov a pri mnohých projektoch sme súčasťou od prvotnej myšlienky až po samotné uvedenie na trh.

Klienti, ktorí dôverujú našim schopnostiam