APLIKOVANÝ VÝSKUM

Inovácia u nás nie je len slovo

Naším poslaním vždy bolo a bude prinášať vlastné inovácie podporené vedeckým výskumom a uplatňovať ich v rôznych priemyselných odvetviach. Veľmi radi sa venujeme aj veľmi úzko zameraným problémom, ktoré zostávajú komerčnou ponukou riešení prehliadané. V týchto prípadoch sa spoliehame na vlastný aplikovaný výskum.

Klienti nám veria

Už veľa rokov poskytujeme svojim klientom tieto profesionálne služby a prinášame významné inovácie rôznym priemyselným odvetviam. Stačí zmieniť, že vďaka našim schopnostiam sa na nás obrátili aj takí veľkí hráči ako Airbus Industries, Frequentis či Asekol.

Špičkové laboratóriá, špičkoví odborníci

Aby bolo možné hranice možného neustále posúvať, je potrebné mať k dispozícii veľmi kvalitný tím odborníkov a najmodernejšie technické vybavenie.

Nielen z tohto dôvodu sme založili vlastné laboratórium pre aplikovaný výskum, ktoré úzko spolupracuje s naším inovačným centrom pre vlastný produktový rozvoj. Pýšime sa taktiež spoluprácou s renomovanými technickými univerzitami a výskumnými centrami v Českej republike aj v iných štátoch Európskej únie, napríklad ČVUT Praha, Technická Univerzita vo Viedni, ZČU Plzeň a VŠB Ostrava.

Neexistuje riešenie? My ho nájdeme

A ako to celé môže fungovať? Uvažovanie o nových produktoch a inovatívnych systémových riešeniach obvykle začína štúdiou vykonateľnosti. Ak na dosiahnutie požadovaného cieľa neexistuje žiadna doteraz známa vhodná metóda, alebo nie je možné ju získať pre komerčné využitie klienta, prichádza na rad náš aplikovaný výskum. Naše výskumné aktivity čerpali inšpiráciu z najnovších vedeckých poznatkov a bude to tak aj v budúcnosti. Iba najnovšie informácie z výskumu a najmodernejšie technológie zaistia systémovým riešeniam a produktom efektívnu dlhodobú životnosť vrátane schopnosti obstáť pri porovnaní s konkurenciou.

Riešenie v rámci výskumných projektov