CertiCon je technickým koordinátorom projektu DIGICOR podporeného Európskou komisiou v rámci programu Horizon 2020. Výsledkom projektu bude komunikačná platforma, ktorej súčasťou bude inteligentný rozvrhovač, ktorý bude organizovať prácu všetkých subdodávateľov a výrobcov pracujúcich na jednej zákazke. Svoje uplatnenie si nájde najmä vo výrobných podnikoch zaoberajúcich sa strojárenstvom a výrobou veľkých a náročných strojov a zariadení. Revolučná platforma ušetrí podnikom nielen značné množstvo času, ale aj financií.

Späť na zoznam ďalších riešení