Cieľom projektu SIDAS (Systém inteligentnej detekcie a signalizácie kolíznych stavov na zvýšenie traťovej bezpečnosti) vypísaného v rámci programu podpory výskumu a vývoja Ministerstva priemyslu a obchodu TRIO je zlepšiť bezpečnosť prevádzky na železničných tratiach, a to predovšetkým v zmysle zabezpečenia železničných prejazdov. Tento projekt vyvinie prevenčný detekčný systém, ktorý s veľkou mierou istoty dokáže určiť, či situácia na konkrétnom prejazde hrozí kolíziou. Budú kombinované rôzne metódy senzoriky počítačového videnia, ktoré dokážu eliminovať vplyv rušivých vplyvov (dážď, hmla, tma, sneh) na schopnosť rozpoznať objekty na prejazde a pohyb vlakov v okolí. Zásadná inovácia v projekte je využitie optického interferometra v kombinácii s počítačovým videním a expertným systémom.

Spoločnosť CertiCon sa 1. 10. 2016 stala technickým koordinátorom tohto projektu s cieľom vytvoriť riešenie a zaistiť väčšiu bezpečnosť na železniciach pomocou inteligentných kamerových systémov. Na projekte sa bude podieľať taktiež Vysoká škola banská – Technická univerzita Ostrava.

Späť na zoznam ďalších riešení