Cílem projektu SIDAS (Systém inteligentní detekce a signalizace kolizních stavů pro zvýšení traťové bezpečnosti), vypsaného v rámci programu podpory výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu TRIO, je zlepšit bezpečnost provozu na železničních tratích, a to především ve smyslu zabezpečení železničních přejezdů. Tento projekt vyvine prevenční detekční systém, který s velkou mírou jistoty dokáže určit, zda situace na konkrétním přejezdu hrozí kolizí. Budou kombinovány různé metody senzoriky počítačového vidění, které dokáží eliminovat vliv rušivých elementů (déšť, mlha, tma, sníh) na schopnost rozpoznat objekty na přejezdu a pohyb vlaků v okolí. Zásadní inovace v projektu je využití optického interferometru v kombinaci s počítačovým viděním a expertním systémem.

Společnost CertiCon se 1. 10. 2016 stala technickým koordinátorem tohoto projektu s cílem vytvořit řešení pro zajištění větší bezpečnosti na železnicích pomocí inteligentních kamerových systémů. Na projektu se bude podílet také Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Zpět na výpis ostatních řešení