Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
APLIKOVANÝ VÝZKUM

Inovace u nás není jen slovo.

Našim posláním vždy bylo a bude přinášet vlastní inovace podpořené vědeckým výzkumem a uplatňovat je v různých průmyslových odvětvích. Velmi rádi se věnujeme i velmi úzce zaměřeným problémům, které zůstávají komerční nabídkou řešení přehlíženy. V těchto případech se spoléháme na vlastní aplikovaný výzkum.

 
Klienti nám věří.

Již řadu let poskytuje svým klientům tyto profesionální služby a přinášíme významné inovace různým průmyslovým odvětvím. Stačí zmínit,
že díky našim schopnostem se na nás obrátili i tak velcí hráči jako Airbus Industries, Frequentis či Asekol.

 

Špičkové laboratoře, špičkoví odborníci.

Aby mohly být hranice možného neustále posouvány, je zapotřebí mít k dispozici velmi kvalitní tým odborníků a nejmodernější technické vybavení. Nejen z tohoto důvodu jsme založili vlastní laboratoř pro aplikovaný výzkum, která úzce spolupracuje s naším inovačním centrem
pro vlastní produktový rozvoj. Pyšníme se také spoluprací s renomovanými technickými univerzitami a výzkumnými centry v České republice
i v jiných státech Evropské unie, například ČVUT Praha, Technická Univerzita ve Vídni, ZČU Plzeň, a VŠB Ostrava.

 

Neexistuje řešení? My jej najdeme.

A jak to celé může fungovat? Uvažování o nových produktech a inovativních systémových řešeních obvykle začíná studií proveditelnosti.
Pokud k dosažení požadovaného cíle neexistuje žádná doposud známá vhodná metoda, nebo není možné ji získat pro komerční využití
klienta, přichází na řadu náš aplikovaný výzkum. Naše výzkumné aktivity čerpaly inspiraci z nejnovějších vědeckých poznatků a bude tomu
tak i v budoucnu. Pouze nejnovější informace z výzkumu a nejmodernější technologie zajistí systémovým řešením a produktům efektivní dlouhodobou životnost včetně schopnosti obstát při srovnání s konkurencí.

  • Text Hover
ŘEŠENÍ V RÁMCI VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ


Společnost CertiCon ve spolupráci s Institutem informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT vyvinula v rámci projektu ARUM unikátní softwarové řešení Smart Scheduler, které dokáže výrazně zefektivnit proces plánování a řízení výroby složitých produktů. Smart Scheduler výrazně pomůže především v dopravním průmyslu, např. při výrobě letadel a lodí – řešení ve svých výrobních halách testovala společnost Airbus při výrobě letadel A350, přičemž technici této společnosti na základě zkušebního provozu uvádí, že rozvrhovač je schopen celý výrobní proces 

zefektivnit o 15 %. 


Hlavní výhodou rozvrhovače je výrazná pomoc při plánování výrobního procesu, během kterého je nutné zkompletovat velké množství součástek.


Smart Scheduler dokáže:

 

     » reagovat na zpomalení či zastavení prací na dílčí výrobní lince

     » liminovat finanční ztráty způsobené nepředvídanými komplikacemi

     » synchronizovat výrobní jednotky za rozdílných podmínek

     » vyhodnocovat nastalé situace a dodávat potřebná data obsluze

CertiCon je technickým koordinátorem projektu DIGICOR podpořeného Evropskou komisí v rámci programu Horizon 2020. Výsledkem projektu bude komunikační platforma, jejíž součástí bude chytrý rozvrhovač, který a organizovat práci všech subdodavatelů a výrobců pracujících na jedné zakázce. Své uplatnění si najde zejména ve výrobních podnicích zabývajícími se strojírenstvím a výrobou velkých a náročných strojů a zařízení. Revoluční platforma ušetří podnikům nejen značné množství času, ale i financí.

Cílem projektu SIDAS (Systém inteligentní detekce a signalizace kolizních stavů pro zvýšení traťové bezpečnosti) vypsaného v rámci programu podpory výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu TRIO, je zlepšit bezpečnost provozu na železničních tratích a to především ve smyslu zabezpečení železničních přejezdů. Tento projekt vyvine prevenční detekční systém, který s velkou mírou jistoty dokáže určit, zda situace na konkrétním přejezdu hrozí kolizí. Budou kombinovány různé metody senzoriky počítačového vidění, které dokáží eliminovat vliv rušivých vlivů (déšť, mlha, tma, sníh) na schopnost rozpoznat objekty na přejezdu a pohyb vlaků v okolí. Zásadní inovace v projektu je využití optického interferometru v kombinaci s počítačovým viděním a expertním systémem.

 

Společnost CertiCon se 1. 10. 2016 stala technickým koordinátorem tohoto projektu s cílem vytvořit řešení pro zajištění větší bezpečnosti na železnicích pomocí inteligentních kamerových systémů. Na projektu se bude podílet také Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Industry 4.0