Aplikovaný výzkum

Inovace u nás není jen slovo

Naším posláním vždy bylo, je a bude přinášet vlastní inovace podpořené vědeckým výzkumem a uplatňovat je v různých průmyslových odvětvích. Velmi rádi se věnujeme i velmi úzce zaměřeným problémům, které zůstávají komerční nabídkou řešení přehlíženy. V těchto případech se spoléháme na vlastní aplikovaný výzkum.

Klienti nám věří

Již řadu let poskytujeme svým klientům tyto profesionální služby a přinášíme významné inovace různým průmyslovým odvětvím. Stačí zmínit, že díky našim schopnostem se na nás obrátili i tak velcí hráči jako Airbus Industries, Frequentis či Asekol.

Špičkové laboratoře, špičkoví odborníci

Aby mohly být hranice možného neustále posouvány, je zapotřebí mít k dispozici velmi kvalitní tým odborníků a nejmodernější technické vybavení.

Nejen z tohoto důvodu jsme založili vlastní laboratoř pro aplikovaný výzkum, která úzce spolupracuje s naším inovačním centrem pro vlastní produktový rozvoj. Pyšníme se také spoluprací s renomovanými technickými univerzitami a výzkumnými centry v České republice i v jiných státech Evropské unie, například ČVUT Praha, Technická Univerzita ve Vídni, ZČU Plzeň a VŠB Ostrava.

Neexistuje řešení? My jej najdeme

A jak to celé může fungovat? Uvažování o nových produktech a inovativních systémových řešeních obvykle začíná studií proveditelnosti. Pokud k dosažení požadovaného cíle neexistuje žádná doposud známá vhodná metoda, nebo není možné ji získat pro komerční využití klienta, přichází na řadu náš aplikovaný výzkum. Naše výzkumné aktivity čerpaly inspiraci z nejnovějších vědeckých poznatků a bude tomu tak i v budoucnu. Pouze nejnovější informace z výzkumu a nejmodernější technologie zajistí systémovým řešením a produktům efektivní dlouhodobou životnost včetně schopnosti obstát při srovnání s konkurencí.

Řešení v rámci výzkumných projektů