Spoločnosť CertiCon v spolupráci s Inštitútom informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT vyvinula v rámci projektu ARUM unikátne softvérové riešenie Smart Scheduler, ktoré dokáže výrazne zefektívniť proces plánovania a riadenia výroby zložitých produktov. Smart Scheduler výrazne pomôže predovšetkým v dopravnom priemysle, napr. pri výrobe lietadiel a lodí – riešenie vo svojich výrobných halách testovala spoločnosť Airbus pri výrobe lietadiel A350, pričom technici tejto spoločnosti na základe skúšobnej prevádzky uvádzajú, že rozvrhovač je schopný celý výrobný proces zefektívniť o 15 %.

Hlavnou výhodou rozvrhovača je výrazná pomoc pri plánovaní výrobného procesu, počas ktorého je nutné skompletizovať veľké množstvo súčiastok.

Smart Scheduler dokáže:

  • reagovať na spomalenie či zastavenie prác na čiastkovej výrobnej linke
  • eliminovať finančné straty spôsobené nepredvídanými komplikáciami
  • synchronizovať výrobné jednotky za rozdielnych podmienok
  • vyhodnocovať vzniknuté situácie a dodávať potrebné dáta obsluhe
Späť na zoznam ďalších riešení