Exkluzívna odborná príprava pre osoby so zdravotným postihnutím

CertiCon v spolupráci s ECDL Česká republika zorganizoval exkluzívne školenie o robotike pre hendikepovaných návštevníkov zo spoločnosti Asistence o.p.s. Cieľom podujatia bolo oboznámiť účastníkov s fungovaním robotov a ich praktickým využitím v každodennom živote a v profesionálnej sfére.

Teória a prax v jednom

Počas školenia sa účastníci oboznámili so základnými princípmi robotiky, typmi robotov a ich schopnosťami. Mali tiež možnosť vyskúšať si roboty na vlastnej koži a zapojiť sa do interaktívnych aktivít. Súčasťou programu bola aj živá ukážka fungovania robotov, ktorá účastníkom pomohla lepšie pochopiť možnosti a potenciál modernej technológie.

Podpora digitálnych zručností

Okrem samotného školenia spoločnosť CertiCon darovala spoločnosti Assist aj 10 prenosných počítačov, aby im pomohla rozvíjať ich digitálne zručnosti a uľahčila im prístup k informáciám a technológiám.

Pomoc tam, kde je potrebná

Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť na tomto podujatí a pomôcť ľuďom so zdravotným postihnutím spoznať robotiku a rozvíjať ich digitálne zručnosti. Veríme, že technológie zohrávajú dôležitú úlohu pri začleňovaní a integrácii ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so spoločnosťami Assistencia o.p.s. a ECDL-CZ na podobných projektoch.

Asistencia o.p.s. je nezisková organizácia, ktorá poskytuje komplexné sociálne služby ľuďom so zdravotným postihnutím a ich rodinám. Organizácia sa zameriava na podporu nezávislého a dôstojného života ľudí so zdravotným postihnutím a ich integráciu do spoločnosti.

ECDL Česká republika je oficiálnym partnerom Nadácie ECDL v Českej republike. ECDL (European Computer Driving Licence) je medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý potvrdzuje znalosti a zručnosti v oblasti informačných technológií.