Boj za zdravie pacientov

Pre tím CertiCon nie je žiadny problém neriešiteľný. Hlavná technická prekážka, ktorá ovplyvňovala tisíce monitorov pre pacientov v domácej zdravotnej starostlivosti v USA, bola odstránená.

Strávili sme týždne skúmaním a snahou prísť chybe na koreň. Nakoniec sme museli vycestovať priamo k zákazníkovi, aby sme rozlúštili podstatu problému a navrhli možnú opravu.

Zistený problém síce nemal vplyv na samotných pacientov, ale mal významný dopad na prevádzku mobilnej siete v USA. Každý mesiac dochádzalo k exponenciálne narastajúcim oneskoreniam v systémoch vykazovania a databázach poskytovateľa, a to až o niekoľko dní. Monitorovateľom hrozilo úplné odpojenie od sietí roamingových partnerov.

Počas prvých dvoch dní sme identifikovali hlavnú príčinu problému. Kritickú chybu sme oznámili mobilnému operátorovi a navrhli sme nápravné opatrenia. Vďaka rýchlemu konaniu a efektívnej komunikácii monitory nebudú odpojené a my sme posilnili náš vzťah so zákazníkom.

Hľadáte spoľahlivého partnera na vývoj softvéru pre svoj vlastný produkt?

Spoločnosť CertiCon má rozsiahle skúsenosti s vývojom softvéru na mieru vašim potrebám. Môžeme ponúknuť komplexné riešenie, ktoré splní všetky vaše požiadavky.