Ing. Vladimír Mařík, MBA

Business Solutions Director / Riaditeľ divízie Business Solutions

Vladimír Mařík je absolventom odboru Telekomunikačná technika na elektrotechnickej fakulte Českého vysokého učenia technického v Prahe, ďalej potom postgraduálneho programu MBA na Sheffield Hallam University.

Svoju kariéru začal na odborných pozíciách v obchode, projektovom a produktovom manažmente. Následne pôsobil na pozícii Obchodného zástupcu pre kľúčových zákazníkov v spoločnosti Empire (neskôr medzinárodná firma Capgemini), kde si vybudoval širokú klientsku sieť. V roku 2010 založil a taktiež naďalej vedie spoločnosť ProfConsult s. r. o. zameranú na poskytovanie odborných konzultácií v oblasti IT a telekomunikácií.

Ing. Mařík je autorom niekoľkých odborných publikácií, spolupôvodcom šiestich priemyselných vzorov a taktiež troch patentov – v oblasti telekomunikačnej techniky a kybernetiky.

V spoločnosti CertiCon a. s. pôsobí od roku 2012, najprv vo funkcii manažéra obchodu a od roku 2020 vo funkcii riaditeľa divízie Business Solutions, ktorá má na starosť predovšetkým rozvoj spoločnosti.

Ostatní z manažmentu

Spoločnosti CertiCon a.s.

Stanislav Záň

Riaditeľ divízie Mobility Engineering

Adrián Karas

Riaditeľ divízie Software Solutions

Ondřej Šípka

Riaditeľ divízie Medical Solutions

Aleš Navrátil

Prevádzkový riaditeľ

Magda Lažanská

Riaditeľka úseku riadenia ľudských zdrojov

Pavel Marek

Finančný riaditeľ

Vladimír Mařík

Predseda predstavenstva