Ing. Stanislav Záň

Mobility Engineering Director / Riaditeľ divízie Mobility Engineering

Ing. Stanislav Záň je absolventom odboru telekomunikačných a informačných technológii na brnianskom VUT.

Ako absolvent fakulty FEKT začal svoju kariéru na pozícii technického konzultanta v brnianskej spoločnosti zaoberajúcej sa oblasťou SW pre firemné tlačové riešenia.

Vďaka niekoľkoročnej praxi mal možnosť precestovať takmer všetky kontinenty a spoznal veľa odlišných národov a kultúr. V priebehu rokov sa rozvíjal v role teamového, projektového a následne aj pobočkového vedúceho v oblasti poskytovania zákazníckej podpory a SW služieb.

Po príchode do spoločnosti CertiCon sa už niekoľko rokov podieľa na rozvoji spolupráce a vzťahov so zákazníkom v oblasti automotive, kde si prešiel zodpovednosťami za projektové či líniové vedenie.

Vďaka expanzii portfólia projektov v oblasti automotive je teraz zodpovedný za chod divízie Mobility Engineering, ktorá dodáva služby vývoja a testovania SW pre zákazníkov v tejto oblasti.

Voľný čas venuje svojej rodine, manželke a dvom dcéram. Aktívny odpočinok vyhľadáva pri vysokohorskej turistike. V lete je jeho veľkou vášňou horská (enduro) cyklistika, v zime všetok voľný čas trávi skialpinizmom a pohybom vo voľným horskom teréne.

Ostatní z manažmentu

Spoločnosti CertiCon a.s.

Adrián Karas

Riaditeľ divízie Software Solutions

Ondřej Šípka

Riaditeľ divízie Medical Solutions

Vladimír Mařík Jr.

Riaditeľ divízie Business Solutions

Aleš Navrátil

Prevádzkový riaditeľ

Magda Lažanská

Riaditeľka úseku riadenia ľudských zdrojov

Pavel Marek

Finančný riaditeľ

Vladimír Mařík

Predseda predstavenstva