PhDr. Magda Lažanská

Riaditeľka úseku riadenia ľudských zdrojov

Magda Lažanská je absolventkou odboru politická a ekonomická sociológia na FSV UK. S prácou v oblasti HR sa stretla už počas svojich štúdií, keď pôsobila ako personálny konzultant v spoločnosti Agentura Student. Po štúdiách nastúpila do oddelenia vonkajších vzťahov Kancelárie primátora mesta Liberec, kde získala cenné skúsenosti v komunikácii s ľuďmi na najvyššej spoločenskej úrovni. Po rodičovskej dovolenke sa v roku 2012 vrátila do HR oblasti.

Rozsiahlu prax v oblasti riadenia a koncepcie personálnej práce, náboru a rozvoja zamestnancov má zo spoločností zameraných na priemyselnú automatizáciu a z päťročného pôsobenia v PPF banke. V súčasnosti pracuje na pozícii riaditeľky ľudských zdrojov v CertiCone.

Najradšej trávi čas so svojou rodinou. S partnerom spoločne vychovávajú tri deti. Medzi jej ďalšie záujmy patria cudzí jazyky, psychológia a knihy.

Ostatní z manažmentu

Spoločnosti CertiCon a.s.

Stanislav Záň

Riaditeľ divízie Mobility Engineering

Adrián Karas

Riaditeľ divízie Software Solutions

Ondřej Šípka

Riaditeľ divízie Medical Solutions

Vladimír Mařík Jr.

Riaditeľ divízie Business Solutions

Aleš Navrátil

Prevádzkový riaditeľ

Pavel Marek

Finančný riaditeľ

Vladimír Mařík

Predseda predstavenstva