prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.

The Chairman of the Board / Predseda predstavenstva

V roku 1996 sa prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. stal jedným zo zakladateľov spoločnosti CertiCon a. s., v ktorej od roku 2010 pôsobí ako predseda predstavenstva.

Stredom odborného záujmu prof. Maříka je umelá inteligencia a jej využitie v automatickom riadení a v systémoch na podporu rozhodovania a plánovania, najmä s ohľadom na potreby priemyselnej praxe, ďalej multiagentné a znalostné systémy a softcomputing.

Je spoluautorom viac než 170 vedeckých publikácií a 5 amerických patentov. Obdržel čestný doktorát na VUT Brno (2013) a NIMS University, Jaipur, India (2023).

Za svoje vedecké výsledky získal prof. Mařík Československú štátnu cenu (1989), rakúsky Čestný kríž za vedu a umenie (2003), cenu Invence (Česká hlava 2010), a státní vyznamenání Za zásluhy v oblasti vedy (udelenú prezidentom ČR v roku 2017).

Ostatní z manažmentu

Spoločnosti CertiCon a.s.

Stanislav Záň

Riaditeľ divízie Mobility Engineering

Adrián Karas

Riaditeľ divízie Software Solutions

Ondřej Šípka

Riaditeľ divízie Medical Solutions

Vladimír Mařík Jr.

Riaditeľ divízie Business Solutions

Aleš Navrátil

Prevádzkový riaditeľ

Magda Lažanská

Riaditeľka úseku riadenia ľudských zdrojov

Pavel Marek

Finančný riaditeľ