Aleš Navrátil

Chief Operations Officer / Prevádzkový riaditeľ

Svoju kariéru začal na odborných pozíciách v oblasti IT a telekomunikácií, najmä pri výstavbe a riadení servisu a dodávok služieb. Postupne získaval skúsenosti v pozíciách projektového a programového riadenia v oblastiach retailu a logistiky, štátnej správy, financií a výroby. Z posledných seniorských manažérskych pozícií je možné zmieniť skúsenosti s organizáciou a riadením prevádzky a zmien v spoločnostiach vrátane realizácií rozsiahlych informačných systémov a ERP riešení.

Aktuálne pôsobí ako prevádzkový riaditeľ (COO), kde do jeho pôsobnosti spadajú služby ICT, právne, facility a ďalšie týkajúce sa internej prevádzky spoločnosti.

Ostatní z manažmentu

Spoločnosti CertiCon a.s.

Stanislav Záň

Riaditeľ divízie Mobility Engineering

Adrián Karas

Riaditeľ divízie Software Solutions

Ondřej Šípka

Riaditeľ divízie Medical Solutions

Vladimír Mařík Jr.

Riaditeľ divízie Business Solutions

Magda Lažanská

Riaditeľka úseku riadenia ľudských zdrojov

Pavel Marek

Finančný riaditeľ

Vladimír Mařík

Predseda predstavenstva