Ing. Pavel Marek

Chief Financial Officer / Finančný riaditeľ

Pavel Marek je absolventom odboru Medzinárodné ekonomické vzťahy na Kyjevskej štátnej univerzite (UKR), kde sa špecializoval na medzinárodnú menovú a úverovú politiku.

Vo svojej predchádzajúcej praxi zastával vedúcu pozíciu v oblasti financií. Veľa rokov bol vo funkcii finančného riaditeľa v českých aj zahraničných firmách (napr. v chemickej a farmaceutickej spoločnosť Bayer či vo vydavateľstve Bauer Media).

V spoločnosti CertiCon a. s. pôsobí od roku 2008 vo funkcii Finančného riaditeľa a je zodpovedný za riadenie financií v celej organizácii.

Ostatní z manažmentu

Spoločnosti CertiCon a.s.

Stanislav Záň

Riaditeľ divízie Mobility Engineering

Adrián Karas

Riaditeľ divízie Software Solutions

Ondřej Šípka

Riaditeľ divízie Medical Solutions

Vladimír Mařík Jr.

Riaditeľ divízie Business Solutions

Aleš Navrátil

Prevádzkový riaditeľ

Magda Lažanská

Riaditeľka úseku riadenia ľudských zdrojov

Vladimír Mařík

Predseda predstavenstva