MINIATURNÍ KARDIOSTIMULÁTOR: 10 let práce, více než 250 pacientů v ČR

Příběh miniaturního intravenózního kardiostimulátoru se začal psát v roce 2010, kdy vznikl první projektový plán. V něm se poprvé zmiňuje implantabilní kapsule, která by měla umět to, co umí o dost větší jednokomorové kardiostimulátory, navíc bez sond zavedených do srdečního svalu. V plánu se dále zmiňuje, že bude komunikovat výhradně s funkčním programátorem.

Základem projektu byl upravený virtuální pacient. Tento miniaturní kardiostimulátor je postavený na platformě využívané pro přístroje typu kardioverter/defibrilátor. Po dokončení úprav stávající softwarové aplikace byla upravená aplikace verifikována, což umožnilo uskutečnění prvního setkání o tom, jestli je možné SW aplikaci formálně otestovat.

CertiCon sehrál na tomto klíčovém projektu významnou roli počas celého desetiletého životního cyklu. Zabezpečili jsme její lokalizaci pro evropské a asijské země. Pomáhali jsme s tím, aby se data z kardiostimulátoru dostávaly přes domácí monitory nebo mobilní aplikace do systému. Při přechodu na nový programátor to byl právě CertiCon, kdo vlastnil a řídil celý projekt. Náš tým dovedl tento kardiostimulátor do zdárného konce a je tak podporován i na novějších typech programátorů.

V České Republice je více než 250 pacientů s tímto kardiostimulátorem

Tak jako každý SW produkt má i tento své chyby. Stejně tak ale prochází i inovacemi, a to dost dynamicky. Díky výzkumným projektům dostala k dispozici potřebná data, a tak může pomocí vylepšeného algoritmu akcelerometricky snímat komoru a získaná data použít pro vylepšenou síňově-komorovou stimulaci. Vyvíjí se i baterie a s ní je nabízena pacientům delší výdrž přístroje.

V České republice se v roce 2022 implantovalo 22 těchto přístrojů, v roce 2023 přes 21 přístrojů a celkově je v České Republice více než 250 pacientů s implantovaným miniaturním intravenózním kardiostimulátorem. Zajímavostí je, že není vyvinut pro explantaci, tzn. že se nepočítá s její výměnou v případě, že se vybije její baterie. Někteří pacienti proto mohou mít umístěno v srdci několik přístrojů najednou. V současnosti však probíhají studie, kde např. prof. Neužil z Nemocnice Na Homolce dokazuje, že pomocí sady na implantaci, je možné je kromě implantace i explantovat.

Lékaři mají přehled o aktuálním zdravotním stavu pacienta

Vývojem SW aplikací pro programátory však zdaleka náš společný příběh v CertiConu neskončil. Pro to, aby bylo možné data snímat, ukládat a analyzovat i mimo operační sály, bylo nutné vyvinout podporu těchto zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že CertiCon je v případě vývoje a verifikačního ověření tohoto systému dominantním hráčem, podíleli jsme se na přidání kompletní podpory pro kardiostimulátor.

Naše týmy dále zajistily i odesílání a zobrazení diagnostických dat z jednotlivých transmisí. Tato klíčová funkcionalita umožňuje lékařům mít přehled o aktuálním zdravotním stavu pacienta. Samozřejmostí bylo generování reportů obsahujících tato data, stejně tak jejich export do externích systémů.

Jako každý kardiostimulátor od našeho zákazníka, i tyto kardiostimulátory podporují expresní transmise. Jedná se o přenos dat o srdečím rytmu z expresních monitorů, které se nachází v sanitkách nebo na příjmových odděleních nemocnice. Naším úkolem bylo zajistit podporu i zde, aby záchranáři mohli pacienta s implantovaným přístrojem úspěšně diagnostikovat a poskytnout mu bezprostřední pomoc.

Od první implantace přístrojů v roce 2013 bylo léčeno více než 200.000 pacientů

Protože implantace těchto zařízení je i záležitostí současnosti, a aktuální programátory jsou v nyní zastarávající platformou, je nutné zabezpečit možnost implantací i pomocí nové platformy. Naše role na programu tak pokračovala při vývoji podpory na této platformě. Začátkem sprna 2019 jsme se tak začali v měnším týmu podílet na vývoji aplikace. Projekt, jehož cílem bylo umožnit implantace těchto zařízení, se rozrostl na několik týmů s celkovým počtem téměř 50 inženýrů.

Naše dekáda s tímto kardiostimulátorem je pozoruhodným příběhem. Je to především proto, že CertiCon sehrál nezastupitelnou roli v téměř každém aspektu návrhu, vývoje, verifikace a následné formální podpoře při validaci tohoto zařízení. Projekt tak prošel historicky všemi programovými skupinami, naši inženýři přispěli k tomu, že od první implantace těchto přístrojů v roce 2013, již bylo léčeno více než 200.000 pacientů, na dílčích vývojových odnožích se podílelo více než 30.000 subjektů v klinických studiích a pro účely implantace bylo vyškoleno více než 10.000 zaměstnanců z řad zdravotnického personálu po celém světě.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem zasadili o to, že tento miniaturní intravenózní kardiostimulátor mohl vzniknout. Čísla uvedená výše jsou jen důkazem, že naši kolegové jsou schopni řešit i takto komplexní programy. Jejich úsilí, odhodlání a schopnosti byly, a jsou, základem pro úspěch, který provázel (nejen) tento produkt.