MINIATÚRNY KARDIOSTIMULÁTOR: 10 rokov práce, viac ako 250 pacientov v Českej republike

Príbeh miniatúrneho intravenózneho kardiostimulátora sa začal v roku 2010, keď bol vypracovaný prvý projektový plán. Najskôr sa v ňom spomínala implantovateľná kapsula, ktorá by dokázala to, čo oveľa väčšie jednokomorové kardiostimulátory, a to bez sond zavedených do srdcového svalu. V pláne sa tiež spomína, že bude komunikovať výlučne s funkčným programátorom.

Základom projektu bol upravený virtuálny pacient. Tento miniatúrny kardiostimulátor je založený na platforme používanej pre kardiovertery/defibrilátory. Po dokončení úprav existujúcej softvérovej aplikácie sa upravená aplikácia overila, čo umožnilo uskutočniť prvé stretnutie, na ktorom sa zistilo, či je možné softvérovú aplikáciu formálne otestovať.

Spoločnosť CertiCon zohrávala významnú úlohu v tomto kľúčovom projekte počas celého jeho 10-ročného životného cyklu. Zabezpečili sme jeho lokalizáciu pre európske a ázijské krajiny. Pomohli sme dostať údaje o kardiostimulátoroch do systému prostredníctvom domácich monitorov alebo mobilných aplikácií. Počas prechodu na nového programátora to bola spoločnosť CertiCon, ktorá vlastnila a riadila celý projekt. Náš tím doviedol tento kardiostimulátor do úspešného konca a teraz je podporovaný na novších typoch programátorov.

Základom projektu bol modifikovaný virtuálny pacient. Tento miniatúrny kardiostimulátor je založený na platforme používanej pre kardioverter/defibrilátor. Po dokončení úprav existujúcej softvérovej aplikácie bola upravená aplikácia overená, čo umožnilo uskutočniť úvodné stretnutie, na ktorom sa zistilo, či je možné softvérovú aplikáciu formálne otestovať.

Spoločnosť CertiCon zohrávala významnú úlohu v tomto kľúčovom projekte počas celého jeho 10-ročného životného cyklu. Zabezpečili sme jeho lokalizáciu pre európske a ázijské krajiny. Pomohli sme dostať údaje o kardiostimulátoroch do systému prostredníctvom domácich monitorov alebo mobilných aplikácií. Počas prechodu na nového programátora to bola spoločnosť CertiCon, ktorá vlastnila a riadila celý projekt. Náš tím doviedol tento kardiostimulátor do úspešného konca a teraz je podporovaný na novších typoch programátorov.

V Českej republike je viac ako 250 pacientov s týmto kardiostimulátorom

Ako každý softvérový produkt, aj tento má svoje chyby. Prechádza však aj inováciami, a to pomerne dynamicky. Vďaka výskumným projektom získal potrebné údaje a môže používať vylepšený algoritmus na akcelerometrické snímanie komôr a využívať údaje na lepšiu stimuláciu predsiení. Vyvíja sa aj batéria, vďaka ktorej sa pacientom ponúka zariadenie s dlhšou životnosťou.

V Českej republike bude v roku 2022 implantovaných 22 týchto zariadení a v roku 2023 viac ako 21. Celkovo je v Českej republike viac ako 250 pacientov s implantovanými miniatúrnymi intravenóznymi kardiostimulátormi. Zaujímavosťou je, že nie je vyvinutý na explantáciu, t. j. nepočíta sa s jeho výmenou v prípade, že sa mu vybije batéria. Niektorí pacienti preto môžu mať v srdci umiestnených niekoľko zariadení súčasne. V súčasnosti však prebiehajú štúdie, v ktorých napríklad profesor Neužil z Nemocnice Na Homolce dokazuje, že pomocou implantačnej súpravy je možné ich okrem implantácie aj explantovať.

Lekári majú prehľad o aktuálnom zdravotnom stave pacienta

Vývojom softvérových aplikácií pre programátorov sa však naše spoločné rozprávanie na CertiCone ani zďaleka nekončí. Aby bolo možné zachytávať, uchovávať a analyzovať údaje aj mimo operačných sál, bolo potrebné vyvinúť podporu pre tieto zariadenia. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť CertiCon je dominantným hráčom, pokiaľ ide o vývoj a overovanie tohto systému, zohrali sme kľúčovú úlohu pri pridávaní kompletnej podpory kardiostimulátorov.

Naše tímy tiež zabezpečili odosielanie a zobrazovanie diagnostických údajov z jednotlivých prenosov. Táto kľúčová funkcia umožňuje lekárom sledovať aktuálny zdravotný stav pacienta. Samozrejmosťou bolo generovanie reportov obsahujúcich tieto údaje, ako aj ich export do externých systémov.

Ako každý kardiostimulátor od nášho zákazníka, aj tieto kardiostimulátory podporujú expresné prenosy. Ide o prenos údajov o srdcovej frekvencii z expresných monitorov, ktoré sú umiestnené v sanitkách alebo na príjmových oddeleniach nemocníc. Našou úlohou bolo poskytnúť podporu aj tu, aby mohli zdravotníci úspešne diagnostikovať pacienta s implantovaným zariadením a poskytnúť mu okamžitú pomoc.

Od roku 2013, keď boli tieto zariadenia prvýkrát implantované, bolo liečených viac ako 200 000 pacientov

Keďže implantácia týchto zariadení je aj záležitosťou súčasnosti a súčasné programátory sú už zastaranou platformou, je potrebné zabezpečiť, aby sa implantácia mohla vykonávať aj pomocou novej platformy. Preto naša úloha v programe pokračovala vo vývoji podpory na tejto platforme. Začiatkom jari 2019 sme teda začali pracovať v menšom tíme na vývoji aplikácie. Projekt umožňujúci implantáciu týchto zariadení sa rozrástol na niekoľko tímov s celkovým počtom takmer 50 inžinierov.

Naše desaťročie s týmto kardiostimulátorom je pozoruhodný príbeh. Je to predovšetkým preto, že spoločnosť CertiCon zohrala nezastupiteľnú úlohu takmer v každom aspekte návrhu, vývoja, overovania a následnej formálnej podpory pri validácii tohto zariadenia. Vďaka tomu projekt historicky prešiel všetkými programovými skupinami, naši inžinieri prispeli k tomu, že od prvej implantácie týchto zariadení v roku 2013 bolo liečených viac ako 200 000 pacientov, viac ako 30 000 subjektov sa zúčastnilo na klinických skúškach v podvývojovej časti a viac ako 10 000 zdravotníckych pracovníkov na celom svete bolo vyškolených na implantáciu.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem zasadili o to, že tento miniaturní intravenózní kardiostimulátor mohl vzniknout. Čísla uvedená výše jsou jen důkazem, že naši kolegové jsou schopni řešit i takto komplexní programy. Jejich úsilí, odhodlání a schopnosti byly, a jsou, základem pro úspěch, který provázel (nejen) tento produkt.