HRDÝ PARTNER SPOLOČNOSTI CERTICON

Partnerstvo s Fakultou aplikovaných vied Západočeskej univerzity v Plzni pokračuje aj v roku 2024!

Sme radi, že naše partnerstvo s Fakultou aplikovaných vied Západočeskej univerzity v Plzni (ZČU) bude pokračovať aj v tomto roku. V rámci tejto spolupráce budú mať vybraní študenti možnosť vyskúšať si, aké to je dodávať softvér od úplného začiatku až po úplný koniec v rámci svojej semestrálnej práce.

Minulý týždeň im Zdeněk Samuel, vedúci plzenskej pobočky spoločnosti CertiCon, predstavil zadanie ich semestrálnej práce.

Sme presvedčení, že táto spolupráca bude prospešná pre študentov aj pre spoločnosť CertiCon. Študenti získajú cenné skúsenosti s reálnym projektom a my zasa budeme môcť ťažiť z ich inovatívnych nápadov a riešení.

Tešíme sa na výsledky práce študentov a už teraz im držíme palce!