CertiCon na veľtrhoch práce: súťaže, rady a nadšení študenti

CertiCon sa s veľkým úspechom zúčastnil na veľtrhoch kariéry na ČVUT v Prahe, ZČU v Plzni a VŠB v Ostrave. Počas týchto podujatí sme mali možnosť predstaviť študentom širokú ponuku voľných pracovných miest a poukázať na možnosti profesionálneho rozvoja v rámci našich dynamických tímov.

V Ostrave sme pre študentov pripravili interaktívny program, ktorého súčasťou bola aj súťaž o atraktívne ceny. Záujemcovia si mohli vyskúšať aj modelový pohovor a získať cenné rady na prípravu na reálny pohovor.

V Plzni aj v Prahe v iCareer mali študenti možnosť porozprávať sa so skúsenými kolegami z CertiConu o ich práci a získať podrobnejší prehľad o každodennom fungovaní našej spoločnosti.

O všetky veľtrhy bol medzi študentmi so záujmom o kariéru v spoločnosti CertiCon mimoriadny záujem. Veľmi si vážime ich záujem a tešíme sa na stretnutia s nimi v rámci výberového konania.

Všetkým študentom ďakujeme za ich záujem a tešíme sa na ďalšie stretnutie!

Viac informácií o kariérnych príležitostiach v spoločnosti CertiCon nájdete na webovej stránke www.makejvit.cz.