Nový nástroj pre telemedicínu

Chcete zefektívniť prácu svojich lekárov a zlepšiť starostlivosť o pacientov?

Produkt MedCare24/7 spoločnosti CertiCon a.s. je inovatívna platforma, ktorá vám pomôže:

  • Získajte späť kontrolu nad svojím časom: naplánujte a spravujte stretnutia pacientov online, znížte administratívnu záťaž a eliminujte zbytočné čakanie v ordinácii.
  • Poskytnúť pacientom tú najlepšiu možnú starostlivosť.
  • Budovať pevnejšie a trvalé vzťahy s pacientmi: Komunikujte s nimi online prostredníctvom dotazníkov.

MedCare24/7:

  • K dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni
  • Intuitívne a jednoduché používanie
  • 100 % bezpečný a zabezpečený

Posuňme starostlivosť o pacientov na vyššiu úroveň!