Vývoj software

Vývoj software na zakázku nabízí na trhu řada firem. Mnohdy je ale požadavek klienta rozsáhlejší a zahrnuje mnoho úkonů, které jsou nedílnou součástí celého procesu.

Náš zkušený tým vám připraví koncept celkového vývojového cyklu. Začneme studií proveditelnosti na základě konkrétních požadavků, zanalyzujeme trh a navrhneme vhodnou architekturu. Po implementaci a verifikaci softwaru zajistíme finální revizi a integrační testování.

Jsme připraveni realizovat ucelená produktová řešení nebo se zapojit do jakékoliv fáze životního cyklu vývoje softwaru.

Nejčastější oblasti vývoje:

  • Informační systémy
  • Průmyslová řešení
  • Mobilní a webové aplikace
  • Databáze a data mining
  • Enterprise architektura a integrace

Testování software

Strategie. Alfa a omega v oblasti testování SW. Proto u nás každý projekt začíná návrhem kompletní testovací strategie a testovacího plánu. Následuje implementace testovacích procedur, jejich revize, provedení testů a finální zpracování dokumentace.

Dlouholeté zkušenosti s testováním nejnáročnějšího SW životně kritických aplikací (např. pro kardiostimulátory), systémy pro diagnostiku automobilů či informační systémy pro správu citlivých dat nás řadí mezi vyhledávané partnery klientů po celém světě.

Automatizace testování

Nabízíme až 100% automatizaci testování, a to včetně využití umělé inteligence (neuronové sítě, support vector machines), což přináší výrazné snížení nákladů na exekuci testů.

Zpět na výpis služeb