Vývoj softvéru

Vývoj softvéru na zákazku ponúka množstvo firiem na trhu. Často je však požiadavka klienta rozsiahlejšia a zahŕňa veľa úkonov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou celého procesu.

Náš skúsený tím vám pripraví koncept celkového vývojového cyklu. Začneme štúdiou vykonateľnosti na základe konkrétnych požiadaviek, zanalyzujeme trh a navrhneme vhodnú architektúru. Po implementácii a verifikácii softvéru zaistíme finálnu revíziu a integračné testovanie.

Sme pripravení realizovať ucelené produktové riešenia alebo sa zapojiť do akejkoľvek fázy životného cyklu vývoja softvéru.

Najčastejšie oblasti vývoja:

  • Informačné systémy
  • Priemyselné riešenia
  • Mobilné a webové aplikácie
  • Databázy a data mining
  • Enterprise architektúra a integrácia

Testovanie softvéru

Stratégia. Alfa a omega v oblasti testovania SW. Preto u nás každý projekt začína návrhom kompletnej testovacej stratégie a testovacieho plánu. Nasleduje implementácia testovacích procedúr, ich revízia, vykonanie testov a finálne spracovanie dokumentácie.

Dlhoročné skúsenosti s testovaním najnáročnejšieho SW životne kritických aplikácií (napr. pre kardiostimulátory), systémy na diagnostiku automobilov či informačné systémy na správu citlivých dát nás radia medzi vyhľadávaných partnerov klientov po celom svete.

Automatizácia testovania

Ponúkame až 100 % automatizáciu testovania, a to vrátane využitia umelej inteligencie (neurónové siete, support vector machines), čo prináša výrazné zníženie nákladov na exekúciu testov.

Späť na výpis služieb