Profesionální obchodní a technologické poradenství

Technologické poradenství

Dlouholetá praxe, intenzivní vzdělávání, náročné studium a zkušenosti z mnoha českých i světových projektů v oblasti informačních technologií – to vše pomáhá našim konzultantům k získání cenného know-how, které nyní nabízíme i vám.

Poradenství poskytujeme především v těchto oblastech:

Industry 4.0 /Průmysl 4.0
Usilujete o získání státní podpory? Pomůžeme vám.

Informační bezpečnost
Chcete se vyhnout budoucím vícenákladům spojeným s integrací bezpečnostních mechanismů ve vaší společnosti? Nechte si zpracovat návrh řešení od našich konzultantů.

Systémová integrace
Nevíte, na jaké úrovni je vaše systémová integrace? Nedokážete přesně stanovit nákladovost vašich IT projektů? Je údržba integračních mechanismů vašeho IT příliš drahá a časově náročná? Zvyšte reakční flexibilitu na potřeby trhu a získejte významnou konkurenční výhodu.

Servisně Orientovaná Architektura (SOA)
Pomocí nových přístupů v IT architektuře mají organizace možnost vylepšit svoji IT architekturu tak, aby snadněji reagovala na požadavky jejich obchodní strategie.

Enterprise architektura (EA)
EA vyžaduje podporu všech složek organizace – zejména byznysu a exekutivy – a jejich vzájemnou komunikaci. Pro ty složky, které si ji osvojili, přináší řadu výhod, zejména však následující:

  1. EA podává přehled o realizovaných funkčnostech, díky čemuž dokáže lépe sledovat dodržování strategie a zamezit vytváření duplicit;
  2. byznys lépe rozumí práci IT a IT lépe chápe potřeby byznysu a celé organizace.

IT Service Management
Pomáháme svým klientům efektivně řídit jejich informační technologie a tím generovat přidanou hodnotu, zejména:

  1. ohodnocení zavedených procesů IT, jejich vyspělosti a souladu s doporučeními ITIL;
  2. konzultace při implementaci a optimalizaci zavedených ITIL procesů;
  3. dodávku a implementaci vybraných platforem ServiceDesk.
Zpět na výpis služeb