Profesionálne obchodné a technologické poradenstvo

Technologické poradenstvo

Dlhoročná prax, intenzívne vzdelávanie, náročné štúdium a skúsenosti z mnohých českých aj svetových projektov v oblasti informačných technológií – to všetko pomáha našim konzultantom získať cenné know-how, ktoré teraz ponúkame aj vám.

Poradenstvo poskytujeme predovšetkým v týchto oblastiach:

Industry 4.0 / Priemysel 4.0
Usilujete sa o získanie štátnej podpory? Pomôžeme vám.

Informačná bezpečnosť
Chcete sa vyhnúť budúcim zvýšeným nákladom spojeným s integráciou bezpečnostných mechanizmov vo svojej spoločnosti? Nechajte si spracovať návrh riešenia od našich konzultantov.

Systémová integrácia
Neviete, na akej úrovni je vaša systémová integrácia? Nedokážete presne stanoviť nákladovosť svojich IT projektov? Je údržba integračných mechanizmov vášho IT príliš drahá a časovo náročná? Zvýšte reakčnú flexibilitu na potreby trhu a získajte významnú konkurenčnú výhodu.

Servisne Orientovaná Architektúra (SOA)
Pomocou nových prístupov v IT architektúre majú organizácie možnosť vylepšiť svoju IT architektúru tak, aby ľahšie reagovala na požiadavky ich obchodnej stratégie.

Enterprise architektúra (EA)
EA vyžaduje podporu všetkých zložiek organizácie – najmä biznisu a exekutívy – a ich vzájomnú komunikáciu. Pre tie zložky, ktoré si ju osvojili, prináša veľa výhod, najmä však nasledujúce:

  1. EA podáva prehľad o realizovaných funkčnostiach, vďaka čomu dokáže lepšie sledovať dodržiavanie stratégie a zamedziť vytváraniu duplicít;
  2. biznis lepšie rozumie práci IT a IT lepšie chápe potreby biznisu a celej organizácie.

IT Service Management
Pomáhame svojim klientom efektívne riadiť ich informačné technológie a tým generovať pridanú hodnotu, najmä:

  1. ohodnotenie zavedených procesov IT, ich vyspelosti a súladu s odporúčaniami ITIL;
  2. konzultácie pri implementácii a optimalizácii zavedených ITIL procesov;
  3. dodávku a implementáciu vybraných platforiem ServiceDesk.
Späť na výpis služieb