Obsluhujete specifickou oblast?
Máte unikátní požadavek na vývoj?

Potřebujete partnera, který se vyzná.

V rámci zakázkového vývoje můžeme společně odstartovat zcela nový projekt nebo optimalizovat stávající řešení.

Spolupracujte s našimi expertními týmy, nabízíme vám:

Vývoj kompletního produktu

 • Vypracování studie proveditelnosti
 • Návrh technologie
 • Začlenění vědeckých pracovníků
 • Řízení projektu
 • Vývoj prototypu
 • Zajištění výroby

Řešení optimalizačních úloh

 • Řešení složitých optimalizačních úloh s využitím principů Constraint programming
 • Integrace do rozvrhování výroby, optimalizace energetických soustav a rozvodných sítí, logistiky apod.
 • Řešení z oblasti optimalizačních algoritmů aplikovaných na velké objemy dat (např. optimalizace rozvrhu výroby s desítkami tisíc výrobních operací ve společnosti Airbus)
 • Zkušenosti s návrhem a vývojem multiagentních systémů

Návrh a vývoj SW

 • Rychlé prototypování SW
 • Vývoj na mnoha platformách
 • Vývoj web aplikací
 • Vývoj DB
 • Testování – manuální i automatické

Návrh embedded a řídicích systémů

 • Návrh a aplikace vhodné technologie
 • Kompletní integrace řešení od elektroniky po zařízení
 • Systémy s nízkým příkonem bateriového napájení
 • Návrh antén a systémů pro bezdrátovou komunikaci
 • Vývoj měřicích zařízení s bezdrátovou komunikací
 • Rozšíření a modifikace stávajících elektronických systémů
 • Programování firmware
 • Vývoj zařízení pro výrobní testy
 • Řízení technologických procesů a průmyslové řídicí systémy
 • Výroba a testování prototypů
 • Cenová optimalizace navrhovaného zařízení

CertiCon není klasický softwarehouse. Jsme inovátoři, kteří se nebojí hledat řešení tam, kde dosud nebyla objevena. Využijte našich znalostí a posuňte své podnikání znovu o krok dále.

Pro řadu významných, mnohdy nadnárodních společností vyvíjíme SW i HW již více než 25 let. Výčet našich zákazníků naleznete v sekci Reference.

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi vyslechneme i vaše požadavky a navrhneme vhodné řešení.

Zpět na výpis ostatních řešení