Obsluhujete konkrétnu oblasť?
Máte jedinečnú požiadavku na vývoj?

Potrebujete partnera, ktorý vie.

V rámci vývoja na zákazku môžeme spoločne začať úplne nový projekt alebo optimalizovať existujúce riešenie.

Spolupracujte s našimi odbornými tímami, ponúkame vám:

Kompletný vývoj produktu

 • Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
 • Návrh technológie
 • Zapojenie vedcov
 • Riadenie projektu
 • Vývoj prototypu
 • Zabezpečenie výroby

Riešenie optimalizačných úloh

 • Řešení složitých optimalizačních úloh s využitím principů Constraint programming
 • Integrace do rozvrhování výroby, optimalizace energetických soustav a rozvodných sítí, logistiky apod.
 • Řešení z oblasti optimalizačních algoritmů aplikovaných na velké objemy dat (např. optimalizace rozvrhu výroby s desítkami tisíc výrobních operací ve společnosti Airbus)
 • Zkušenosti s návrhem a vývojem multiagentních systémů

Návrh a vývoj SW

 • Rýchla tvorba prototypov SW
 • Vývoj na viacerých platformách
 • Vývoj webových aplikácií
 • Vývoj DB
 • Testovanie – manuálne a automatizované

Návrh vstavaných a riadiacich systémov

 • Návrh a aplikace vhodné technologie
 • Kompletní integrace řešení od elektroniky po zařízení
 • Systémy s nízkým příkonem bateriového napájení
 • Návrh antén a systémů pro bezdrátovou komunikaci
 • Vývoj měřicích zařízení s bezdrátovou komunikací
 • Rozšíření a modifikace stávajících elektronických systémů
 • Programování firmware
 • Vývoj zařízení pro výrobní testy
 • Řízení technologických procesů a průmyslové řídicí systémy
 • Výroba a testování prototypů
 • Cenová optimalizace navrhovaného zařízení

CertiCon nie je klasický softvérový dom. Sme inovátori, ktorí sa neboja hľadať riešenia tam, kde ich ešte nikto neobjavil. Využite naše znalosti a posuňte svoje podnikanie opäť o krok ďalej.

Pro řadu významných, mnohdy nadnárodních společností vyvíjíme SW i HW již více než 25 let. Výčet našich zákazníků naleznete v sekci Reference.

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi vyslechneme i vaše požadavky a navrhneme vhodné řešení.

Späť na zoznam ďalších riešení