Přednášky na ZČU v plném proudu!

Na konci školního roku jsme byli pozváni na Fakultu aplikovaných věd, přednášeli jsme o softwarovém inženýrství a sdíleli své zkušenosti. Bylo skvělé se opět setkat se studenty Západočeské univerzity v Plzni.

Náš kolega z plzeňské pobočky vedl přednášku na téma „Agilní testování software“ pro studenty druhého ročníku. Přednášky se zúčastnilo více než 30 studentů a na místě probíhala skvělá interaktivní diskuse!

Studentům čtvrtého ročníku jsme představili svět inteligentního softwaru a jeho reálné nasazení. Bylo skvělé vidět jejich zájem a nadšení!

Jsme hrdí, že můžeme podporovat mladé talenty a přispět k jejich vzdělání. Děkujeme Západočeské univerzitě za příležitost a všem studentům za účast.