Prednášky na ZČU v plnom prúde!

Na konci školského roku sme boli pozvaní na Fakultu aplikovaných vied, prednášali sme o softvérovom inžinierstve a zdieľali svoje skúsenosti. Bolo skvelé sa opäť stretnúť so študentmi Západočeskej univerzity v Plzni.

Náš kolega z plzenskej pobočky viedol prednášku na tému „Agilné testovanie softvéru“ pre študentov druhého ročníka. Prednášky sa zúčastnilo viac než 30 študentov a na mieste prebiehala skvelá interaktívna diskusia!

Študentom štvrtého ročníka sme predstavili svet inteligentného softvéru a jeho reálne nasadenie. Bolo skvelé vidieť ich záujem a nadšenie!

Sme hrdí, že môžeme podporovať mladé talenty a prispieť k ich vzdelaniu. Ďakujeme Západočeskej univerzite za príležitosť a všetkým študentom za účasť.