Česká republika v čele digitální revoluce!

Společnost CertiCon a.s. si je vědoma mimořádné společenské důležitosti vzdělávání veřejnosti v oblasti bezpečného a efektivního využívání digitálních technologií. Dlouhodobě podporuje zavádění a rozvoj neziskového mezinárodního konceptu digitální gramotnosti a digitálních kompetencí ECDL/ICDL na území České republiky.

Připravte se na budoucnost!

Česká republika se stává průkopníkem v oblasti digitálního vzdělávání a certifikace digitálních kompetencí. Jako první země na světě umožňujeme zájemcům o mezinárodně uznávané ECDL/ICDL certifikáty využívat v průběhu zkoušek nástroje umělé inteligence.

Co to pro vás může znamenat?

  • Můžete získat praktické zkušenosti s nejmodernějšími nástroji využívajícími technologie AI jako Microsoft Copilot, OpenAI ChatGPT, DALL-E, DeepL, Canva AI Image Generator, Decktopus AI, AlphaCode a další.
  • Můžete se naučit smysluplně, efektivně a bezpečně tyto nástroje využívat, a to jak v pracovním, tak v běžném občanském životě.
  • Budete lépe připraveni na budoucí kariéru, která bude čím dál více závislá na digitálních technologiích a digitálních dovednostech.

První certifikační zkoušky v sektoru školství s využitím technologií AI proběhnou již po letošních letních prázdninách.

Komerční vzdělávací a certifikační střediska je budou moci nabízet již od května 2024. Inovované verze mezinárodních sylabů najdete ZDE.

Uznávání ECDL certifikátů u maturit

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) prodloužilo pokusné ověřování uznávání mezinárodních certifikátů digitálních kompetencí u maturit do 30. září 2025. To znamená, že se do konce června mohou přihlásit i další školy, které chtějí tuto možnost svým studentům nabídnout.
Více informací najdete ZDE.

Proč je to důležité?

Uznávání mezinárodně platných certifikátů u maturit:

  • Zvýší standardizaci a úroveň vzdělávání v oblasti digitálních technologií.
  • Stimuluje studenty k prohlubování digitálních znalostí a dovedností.
  • Zlepší šance absolventů škol na získání kvalitního uplatnění na trhu práce.

Certifikáty ECDL/ICDL jsou mezinárodně uznávané, takže vám mohou pomoci otevírat dveře k lepším pracovním příležitostem téměř po celém světě.

Jsme rádi, že CertiCon může podporovat dlouhodobý mezinárodní projekt, který pomáhá široké veřejnosti se vzdělávat nejen v oblasti umělé inteligence.

CertiCon a.s. se podílí na vývoji a provozu národního informačního systému pro ECDL testování WASET a poskytuje kompletní ekonomické a materiální zázemí pro pracovní skupinu ECDL-CZ, zřízenou při České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), která je garantem kvality a národní autoritou konceptu ECDL v České republice.