prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.

The Chairman of the Board / Předseda představenstva

V roce 1996 se prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. stal jedním ze zakladatelů společnosti CertiCon a.s., ve které od roku 2010 působí jako předseda představenstva.

Středem odborného zájmu prof. Maříka je umělá inteligence a její využití v automatickém řízení a v systémech pro podporu rozhodování a plánování, zejména s ohledem na potřeby průmyslové praxe, dále multiagentní a znalostní systémy a softcomputing.

Je spoluautorem více než 170 vědeckých publikací a 5 amerických patentů. Obdržel čestný doktorát na VUT Brno (2013) a NIMS University, Jaipur, India (2023).

Za své vědecké výsledky získal prof. Mařík Československou státní cenu (1989), rakouský Čestný kříž za vědu a umění (2003), cenu Invence (Česká hlava 2010) a státní vyznamenání Za zásluhy v oblasti vědy (udělenou prezidentem ČR v roce 2017).

Ostatní z Managementu

Společnosti CertiCon a.s.

Stanislav Záň

Ředitel divize Mobility Engineering

Adrián Karas

Ředitel divize Software Solutions

Ondřej Šípka

Ředitel divize Medical Solutions

Vladimír Mařík Jr.

Ředitel divize Business Solutions

Aleš Navrátil

Provozní ředitel

Magda Lažanská

Ředitelka úseku řízení lidských zdrojů

Pavel Marek

Finanční ředitel