Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
EPIQA

EPIQA je platforma pro optimalizaci široké škály výrobních a logistických operací v různých průmyslových oblastech. Své uplatnění najde všude tam, kde je potřeba efektivně rozvrhovat aktivity v podmínkách vysokého rizika změn či poruch. Hlavní výhodou platofrmy EPIQA je výrazné zefektivnění celé výroby, během které je nutné provést velké množství činností, nebo zkompletovat velké množství součástek. EPIQA umí reagovat na zpomalení či zastavení prací na dílčí výrobní lince, dokáže synchronizovat výrobní jednotky za rozdílných podmínek a nastalé situace vyhodnotit.

Poprvé jsme systém EPIQA implementovali za účelem optimalizace výrobních linek letadel Airbus A350 ve společnosti Airbus Industries. Airbus v současné době naše řešení testuje v simulačním režimu a na základě zkušebního provozu udává, že toto softwarové řešení je schopno celý výrobní proces zefektivnit až o 15 %.

Vladimír Mařík ml., obchodní ředitel společnosti CertiCon říká ke zkušebnímu provozu ve společnosti Airbus:

„Jakýkoliv problém při vývoji jednoho kusu letadla může znamenat prodloužení náběhové fáze výroby až o půl roku, což představuje ohromné náklady navíc. Když začíná výroba nového typu letounu, při montáži prvních pěti letadel končí až 70 % operací nezdarem, což je samozřejmě velký problém, který se výrobci snaží řešit. Hlavním přínosem řešení EPIQA je vyšší efektivita celého výrobního procesu a eliminace různých zpoždění.“

  • Text Hover

EPIQA nabízí chytré rozvrhování, řízení a simulaci výroby založené na multiagentních technologiích. Umožňuje tak:

» automatizované plánování výroby a obchodu

» řízení dodavatelských řetězců

» modelování a simulace složitých procesů

» podporu rozhodování

Funkčnost platformy EPIQA je možné využít i ve zdravotnictví. Nejenže systém umí připravit efektivní rozvrh pro pacienty, kteří musí absolvovat sérií vyšetření, ale podobné rozvrhy připravuje i pro operační sály, lékařské vybavení (specializované přístroje), personál a další složky nemocničních procesů. Řešení optimalizuje plánované časy zákroků jednotlivých vyšetření a operací tak, aby došlo k harmonizaci všech složek nemocničního zázemí, dostupnosti kvalifikovaného personálu, operačních sálů i návaznosti procedur. V neposlední řadě jsou zohledňovány preference pacientů a členů operačního týmu.

Při tvorbě rozvrhů uvažuje systém množství komplexních parametrů, které uživatel může v aplikaci nastavit jako např. kvalifikaci lidských zdrojů, urgentnost zákroku, vytíženost zařízení, obsazenost prostor apod., zároveň dokáže snižovat až zcela eliminovat rizika spojená s potřebou nečekané změny naplánovaných aktivit, přičemž o změnách ihned informuje zainteresované subjekty pomocí SMS zpráv či push notifikací.

Výsledkem rozvrhování je přesný harmonogram operací, tj. kdo, kdy, kde, kým a s využitím jakých prostředků bude operován.

  • Text Hover
Hlavní vlastnosti produktu:

» možnost výběru z navržených scénářů


» okamžitá reakce na změny vnitřního i vnějšího prostředí s dopadem na plán


» široké možnosti nastavení parametrů lidských a materiálních zdrojů, týmů, procesů a procedur, vzájemných závislostí a podmínek


» okamžitý přehled o plánu i o reálném stavu procesů


» mobilní rozhraní (zasílání oznámení o změnách v rozvrhu apod.)


» okamžitá reakce na změny vnitřního i vnějšího prostředí s dopadem na plán


» možnost manuální korekce zvoleného plánu


» integrace do klinických informačních systémůIndustry 4.0