Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
EPIQA

Jeden z nejsložitějších a zároveň nejvíce sofistikovaných projektů, kterými se CertiCon může pyšnit je bezesporu EPIQA – platforma pro optimalizaci výrobních a logistických operací.

Představte si podnik, kde je potřeba neustále kombinovat a párovat procesy, nástroje, materiál, lidské zdroje a další vstupy, a to ideálně ihned. Když jde o desítky či stovky vstupů, zvládnou to běžně dostupné systémy. Pokud ale počítáme v tisících, pak je zde EPIQA.


Hlavní výhodou platformy EPIQA je výrazné zefektivnění procesů a aktivit, během kterých je nutné provést velké množství činností, nebo zkompletovat velké množství součástek. EPIQA navíc reaguje na zpomalení či zastavení prací, dokáže synchroizovat výrobní jednotky za rozdílných podmínek a nastalé situace navíc vyhodnotit.


Poprvé jsme systém EPIQA implementovali za účelem optimalizace výrobních linek letadel Airbus A350 ve společnosti Airbus Industries. Airbus v současné době naše řešení testuje v simulačním režimu a na základě zkušebního provozu udává, že toto softwarové řešení je schopno celý výrobní proces zefektivnit až o 15 %.

Vladimír Mařík ml., ředitel Business divize společnosti CertiCon říká ke zkušebnímu provozu ve společnosti Airbus:


„Jakýkoliv problém při vývoji jednoho kusu letadla může znamenat prodloužení náběhové fáze výroby až o půl roku, což představuje ohromné náklady navíc. Když začíná výroba nového typu letounu, při montáži prvních pěti letadel končí až 70 % operací nezdarem, což je samozřejmě velký problém, který se výrobci snaží řešit. Hlavním přínosem řešení EPIQA je vyšší efektivita celého výrobního procesu a eliminace různých zpoždění.“

EPIQA nabízí chytré rozvrhování, řízení a simulaci výroby založené na multiagentních technologiích, což umožňuje: 

  • automatizované plánování výroby a obchodu
  • řízení dodavatelských řetězců
  • modelování a simulace složitých procesů
  • podporu rozhodování
Kde lze platformu EPIQA uplatnit:

  • Text Hover
Lodní průmysl

Konstrukce, renovace, ale i klasická údržba plavidel je typickým příkladem procesu, při které dochází ke kombinaci tisíce vstupů a je žádoucí, aby jejich propojování probíhalo co možná nejefektivněji. Ať už se jedná o zakázkovou luxusní jachtu, či záoceánský parník pro tisíce cestujících.

  • Text Hover
Letecký průmysl

Co letadlo, to individuální projekt. Výstavba trvá velmi dlouho a většina komponentů není shodná s ostatními modely. Stovky konstruktérů, dodavatelů a šibeniční termín pro odevzdání klientovi. Ideální prostředí pro nasazení platformy EPIQA.

  • Text Hover
Těžební a důlní průmysl

Sofistikované stroje pro ražení tunelů, výkopy či těžbu vyžadují při konstruování precizní přístup. Rychlost a efektivita, kterou platforma EPIQA do celého procesů vnáší, může být rozhodující konkurenční výhodou.

  • Text Hover
Výstavba

Při výstavbě velkých technologických celků, například elektráren, je rovněž potřeba provázat co nejefektivněji řadů vstupů tak, aby na sebe jednotlivé fáze výstavby navazovaly v co možná nejkratším čase. Organizace pracovníků, dodávek materiálu či technologií je základním nástrojem našeho systému. Celé plánování navíc probíhá takřka v reálném čase.

Zcela individuální nastavení platformy přesně na míru vašim potřebám. Obrovskou výhodou pro naše klienty je individualizace. Na základě dat, které je potřeba vyhodnocovat, je náš tým schopen sestavit zcela customizovanou platformu, což většina konkurentů nenabízí. EPIQU vyvíjejí přímo experti CertiConu v České republice.

Industry 4.0