Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
ConCoS – Construction Control System

Digitální stavební deník s pokročilou videoanalýzou

Umělá inteligence ve stavebnictví

Rozvoj umělé inteligence přináší jedinečnou možnost digitalizace běžné lidské činnosti a automatizaci procesů. Typickým příkladem jsou stavební práce, kde se řada činností provádí ručně. Každá činnost je však podřízena pravidlům, která zajišťují bezpečnost a ochranu lidského zdraví. Kontrola těchto činností podléhá lidskému faktoru a je více než žádoucí eliminovat známé slabiny. Vývoj moderních technologií umožnil vznik digitálního stavebního deníku s pokročilou videoanalýzou, který výrazně pomáhá usnadnit práci, zefektivňuje procesy na stavbě a přispívá k transparentnější kontrole všech dotčených orgánů a segmentů.

 
Videodohled nabízí nejjednodušší a nejčastěji používaný způsob kontroly nad stavební oblastí.
  • Text Hover
Základní funkce systému ConCoS:


  • evidence docházky
  • evidence odpadového hospodářství
  • konfigurovatelná uživatelská oprávnění
  • elektronický zápis z kontrolního dne
  • evidence strojů a pracovních pomůcek
  • informace o počasí na základě polohy
  • prostředí přizpůsobitelné klientům na míru
  • denní protokoly ve formátu PDF
  • podpora elektronického podpisu
  • neomezený objem dat

 

  • Text Hover
Pomocí pokročilé videoanalýzy lze dále automaticky detekovat:

 

  • vstup do zóny – automatická detekce narušení ohraničené zóny osobou nebo vozidlem s okamžitým pořízením fotografie
  • detekce reflexní vesty – automatická detekce absence bezpečnostní vesty včetně odeslání upozornění s fotografií
  • detekce ochranné přilby – automatická detekce absence ochranné přilby včetně odeslání upozornění s fotografií
  • pohyb vozidla – automatická detekce a rozpoznání velikosti vozidla, které přijíždí nebo odjíždí, případně evidence doby vykládky
  • detekce SPZ – detekce a zápis SPZ vozidla přijíždějícího na stavbu, okamžité odeslání upozornění s fotografií

 

V současné době jsou ve stavebním segmentu využívány inovativní technologie pro řízení stavebních procesů a elektronickou evidenci ve velmi malé míře. Přitom nabízí nespočet výhod a řeší mnohá úskalí.

Industry 4.0