Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
ConCoS – Construction Control System

Digitální stavební deník s pokročilou videoanalýzou

Umělá inteligence ve stavebnictví

Rozvoj umělé inteligence přináší jedinečnou možnost digitalizace běžné lidské činnosti a automatizaci procesů. Typickým příkladem jsou stavební práce, kde se řada činností provádí ručně. Každá činnost je však podřízena pravidlům, která zajišťují bezpečnost a ochranu lidského zdraví. Kontrola těchto činností podléhá lidskému faktoru a je více než žádoucí eliminovat známé slabiny. Vývoj moderních technologií umožnil vznik digitálního stavebního deníku s pokročilou videoanalýzou, který výrazně pomáhá usnadnit práci, zefektivňuje procesy na stavbě a přispívá k transparentnější kontrole všech dotčených orgánů a segmentů.

 
Videodohled nabízí nejjednodušší a nejčastěji používaný způsob kontroly nad stavební oblastí.
 • Text Hover
Základní funkce systému ConCoS:

 

 • evidence docházky
 • evidence odpadového hospodářství
 • konfigurovatelná uživatelská oprávnění
 • elektronický zápis z kontrolního dne
 • evidence strojů a pracovních pomůcek
 • informace o počasí na základě polohy
 • prostředí přizpůsobitelné klientům na míru
 • denní protokoly ve formátu PDF
 • podpora elektronického podpisu
 • neomezený objem dat

 

 • Text Hover
Pomocí pokročilé videoanalýzy lze dále automaticky detekovat:

 

 • vstup do zóny – automatická detekce narušení ohraničené zóny osobou nebo vozidlem s okamžitým pořízením fotografie
 • detekce reflexní vesty – automatická detekce absence bezpečnostní vesty včetně odeslání upozornění s fotografií
 • detekce ochranné přilby – automatická detekce absence ochranné přilby včetně odeslání upozornění s fotografií
 • pohyb vozidla – automatická detekce a rozpoznání velikosti vozidla, které přijíždí nebo odjíždí, případně evidence doby vykládky
 • detekce SPZ – detekce a zápis SPZ vozidla přijíždějícího na stavbu, okamžité odeslání upozornění s fotografií

 

V současné době jsou ve stavebním segmentu využívány inovativní technologie pro řízení stavebních procesů a elektronickou evidenci ve velmi malé míře. Přitom nabízí nespočet výhod a řeší mnohá úskalí.

Industry 4.0