ROZVOJ SĽUBNÝCH PROJEKTOV A MLADÝCH TALENTOV

Na CertiCone radi podporujeme to, čo má význam, a minulý rok sme sa zamerali na podporu Českej raketovej spoločnosti

Vďaka našej podpore mohlo združenie:

  • Vyrobte novú verziu ich zatiaľ najväčšej rakety. Sherpa úspešne vzlietla a 27. apríla vypustila satelity na národné kolo súťaže CanSat v Brne. Doteraz táto raketa absolvovala celkovo 9 letov a 4 iterácie.
  • V júli sme zorganizovali tretí ročník Czech Rocket Challenge, ktorého sa zúčastnilo viac ako 120 súťažiacich a návštevníkov. O súťaži sa písalo aj v Štúdiu 6 Českej televízie a v ďalších médiách.
  • Navrhli a pripravili prvú skúšobnú iteráciu motora StarFox, prvého kvapalného motora v Českej republike postaveného študentmi. V decembri už absolvovali prvú tlakovú skúšku.
  • V súčasnosti pracujú na pláne a detailoch ďalšieho testovania projektu StarFox. Ide o doteraz najväčší a najdrahší projekt združenia.

V septembri sa konala štvrtá členská schôdza združenia. Jej výsledkom bolo okrem iného zriadenie BOS – Bureau Of Safety, t. j. bezpečnostnej organizácie združenia. Jej hlavným cieľom je podieľať sa na kontrole, regulácii a implementácii štandardizovaných bezpečnostných prvkov v činnosti združenia. Tento krok je kľúčový pre ďalšie projekty testovania.

Ak vás zaujíma cesta Českej raketovej spoločnosti, v nadchádzajúcom roku sa môžete tešiť na nasledovné

  • začiatok testovania kvapalného motora StarFox,
  • výroba ďalšej vylepšenej verzie rakety Sherpa a
  • príprava na vývoj novej nadzvukovej rakety Sonic, ktorá bude prvou študentskou nadzvukovou raketou v Českej republike.

Zároveň pracujú na ďalších projektoch, ako je vektorovanie ťahu v rámci projektu Cassiopeia, a prebiehajú prípravy na ďalší ročník Czech Rocket Challenge, ktorý si určite nenechajte ujsť!