VŠETKO NAJLEPŠIE K NARODENINÁM, POBOČKA V PLZNI

20 rokov inovácií, spolupráce a nespočetných úspechov. Ale predovšetkým 20 rokov vzájomnej podpory, veľa smiechu a nezabudnuteľných zážitkov.

Pred Vianocami sa nám podarilo zorganizovať predvianočné stretnutie v Plzni na oslavu okrúhlych narodenín otvorenia plzenskej pobočky. Diskutovali sme o tom, čo sme za tie roky urobili, čo nás čaká a na čo radi spomíname.

Ďakujeme všetkým, ktorí kráčajú po tejto ceste spolu s nami alebo prešli s nami len jej časť. Ďakujeme a tešíme sa na ďalších minimálne 20 rokov spoločného rastu a úspechu!