Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
CHYTRÉ MĚSTO

Analýza obrazu z bezpečnostních kamer

Vizuální záznam je dnes zdrojem obrovského množství informací. Pomocí počítačového vidění s umělou inteligencí lze tyto informace získávat z kamer dokonce v reálném čase. Tímto se video stává jedním z nejdůležitějších informačních komodit v organizaci, kterou lze opakovaně vytěžit a použít podobně jako datový sklad.

Bezpečnost na veřejných prostranstvích i uvnitř budov je jednou ze stěžejních otázek pro vyřešení občanské bezpečnosti. Díky řešení CertiConVis dokážeme odhalovat bezpečnostní hrozby, detekovat podezřelé chování či okamžitě zareagovat na nehodu občana, který upadl na chodníku. V dopravě jsou to zejména statistiky jako podklad pro rozhodování a úpravách města, ale i pro detekci dopravních přestupků či jiných ohrožení. CertiConVis je software, který analyzuje obraz z kamerového systému v reálném čase a poskytuje také forenzní analýzu historických zaznamů.

Detekce parkovacích míst

Hledáním parkovacího místa v přeplněných městech ztrácejí řidiči mnoho času, což krom dalších problémů velmi významně přispívá k tvorbě škodlivých emisí. V CertiConu problém s parkováním řešíme pomocí analýzy z kamer. Náš  analytický software dokáže prázdné parkovací místo okamžitě detekovat a informaci poslat do informačního systému, který jej následně sdělí řidičům a správě města. Informace o volných parkovacích místech je nonstop dostupná například v mobilní aplikaci pro město. Již doma si tak návštěvníci budou moci vyhodnotit, zda se jim vyplatí jet do centra autem a zkoušet tam zaparkovat, případně takové místo i vzdáleně předplatit.

Správa města tuto informaci může využít pro navigaci řidiče přes mobil už při příjezdu do města, nebo mu pomůže najít alternativní parkovací místo na jiném parkovišti. Výhoda oproti konvenčním systémům na bázi magnetických snímačů je především v ceně pořízení a údržby. Systém analýzy obrazu lze jednoduše integrovat se všemi stávajícími systémy, kamerami a infrastrukturou parkoviště. Tento systém dále umožňuje využít veškeré obrazové informace, např. pro rozpoznání SPZ, kontrolu časového parkování, detekci, kdy konkrétní auto na místě zaparkovalo a kdy místo opustilo.

Marketing obchodních center

Jedním ze zásadních potřeb obchodních center je zjistit co nejvíce o jejich zákaznících. Prodejci neustále hledají nové způsoby přesnějšího cílení reklamy na návštěvníky. Obchodní centrum může dnes využít mnoha technologií nejen na to, aby dokázalo data o zákaznících získat, ale také aby dokázalo nakupujícím informace poskytnout. Jde zejména o statistiky pěšího pohybu zákazníků, nebo aut na parkovišti, živé online „výlohy“ obchodů, personalizovaná reklama či živá interní navigace prostorem i akcemi nákupního centra.

Jednou z technologií pro retail marketing jsou pohybové statistiky kupujících získané analýzou obrazu z kamer. Tímto způsobem lze získat informace o počtech osob vcházejících do určitých zón, zvýšenou frekvenci pohybu a v určitých případech i biometrická a demografická data. Na základě těchto informací lze vyhodnocovat úspěšnost marketingových a PR akcí, identifikovat místa s vyšší atraktivitou pro kupující, a další. Pro indoor navigace jsme připraveni realizovat řešení pomocí beacon systémů. Ty jsou schopné detekovat a rozeznat mobilní zařízení na základě polohy či podle předešlého chování majitele. Hlavním použitím beacon systémů je však zasílání personalizovaných marketingových sdělení a nabídek na základě typu a polohy kupujícího.

ŘEŠENÍ NA MÍRU

Navrhneme unikátní řešení i pro Vaši společnost.

Industry 4.0