Zdravotnictví

Software a firmware pro medicínská zařízení

Medicínská zařízení a prostředky generují velké množství dat, jejichž zpracování pro potřeby získání relevantních a spolehlivých informací může být obtížné. Právě v této oblasti CERTICON uplatňuje koncepty a metody umělé inteligence a nejmodernější postupy a technologie a včasně dodává řešení včetně veškeré související dokumentace. Koncová řešení pro medicínská zařízení navržená společností CERTICON výrazně usnadňují a zlepšují rozhodovací schopnosti uživatelů z řad lékařů.

Embedded systémy

CERTICON dlouhodobě prokazuje své schopnosti v návrhu, vývoji, a testování elektronických obvodů (ASIC Design) a embedded systémů na základě požadavků zákazníků. Jsme schopni realizovat jakékoli řešení s nejnovější generací křemíkových čipů. Kombinace této jedinečné schopnosti s vysokou úrovní vývoje softwaru přináší další přidanou hodnotu naší činnosti.

Odbornost společnosti CERTICON ve oblasti medicínských aplikací je založena na dlouholeté zkušenosti v následujících oborech:

  • Kardiovaskulární choroby, neurologie, diabetes
  • Životně-kritická medicínská zařízení (např. kardiostimulátory)
  • CT, MRI, zpracování lékařských obrazů
  • EMR – Electronic Medical Records (elektronické zdravotní záznamy)
  • HIS – Hospital Information Systems (Nemocniční informační systémy)
  • Výzkum v oblasti lékařské informatiky
  • Datová a síťová bezpečnost

Více o pokročilém výzkumu v oblasti zpracování medicínských dat zde.

Případová studie Patient and Medical Information System
 Zobrazit PDF

Případová studie Agile Software Development in Multidisciplinary Team
 Zobrazit PDF