NOVÁ ÉRA ELEKTROMOBILITY SA ROZBIEHA

Sme hrdí na to, že už vyše 5 rokov pracujeme na projekte, ktorý rozhýbava a posúva do novej dimenzie elektrifikované autobusy a po novom aj ťahače po celom svete.

  • Postupom času sme sa prepracovali od rutinného udržovania projektu až po prácu na vlastnom projekte basic software.
  • Teraz spolupracujeme na vývoji novej platformy elektrických pohonov

U nás v CertiCon pracuje na tomto projekte skvelý tím odborníkov v Ostrave, Olomouci a Prahe.

Čo sme všetko stihli počas dvojdenného workshopu?

  • Zaujímavé diskusie všetkého druhu.
  • Predstavenie produktov založených na našej platforme.
  • Veľa projektových rokovaní.
  • Preberanie detailov našich spoločných cieľov.
  • Hodnotenie spolupráce, ktoré nás posilnilo v presvedčení, že sme silným a spoľahlivým vývojovým partnerom.
  • A, samozrejme, sme si nedokázali odpustiť ochutnávku moravského piva.

Keď budete nabudúce cestovať elektrickým mestským autobusom alebo vám elektrifikovaný ťahač doručí čerstvé ovocie na raňajky, je veľká šanca, že v ňom bude práve náš softvér.