CertiCon pomáha: darujeme požičané auto na pomoc zdravotne postihnutým!

Viete, čo je hipoterapia? Je to úžasná liečebná metóda, ktorá využíva kone na rehabilitáciu a zlepšenie kvality života ľudí s telesným a mentálnym postihnutím. Keď sa kôň pohybuje v kroku, jeho pohyb je podobný ľudskej chôdzi, a to má terapeutický účinok na svaly, kĺby a chrbticu. Hipoterapia tiež pomáha zlepšiť koordináciu, rovnováhu a motorické funkcie.

A to nie je všetko! Hipoterapia má pozitívny vplyv aj na psychiku. Pobyt s koňom prináša radosť, pokoj a pocit spolupatričnosti. Pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím budovať si sebavedomie a zlepšovať sociálne zručnosti.
Caballinus už niekoľko rokov pomáha stovkám detí so zdravotným postihnutím. Len v minulom roku uskutočnili 3250 hipoterapeutických sedení pre 175 klientov. Počas roka združenie prevádzkuje hipoterapiu v Prahe a okolí a v lete ponúka letné intenzívne hiporehabilitačné pobyty v Strážnom v Krkonošiach pre rodiny s deťmi s postihnutím.

My v CertiCone sme sa rozhodli podporiť Caballinus. Darujeme im požičané auto, ktoré im umožní:

  • Preprava koní na všetky miesta, kde Caballinus pomáha.
  • Dodávka potrebného vybavenia na hiporehabilitáciu.
  • Rozšírenie ponuky hipoterapie do vzdialenejších oblastí.

Chcete sa zapojiť a pomôcť?