CertiCon na vlne úspechov

V prvej polovici tohto roku sme sa mohli popýšiť významnými vydaniami mobilných aplikácií pre zdravotníctvo, ktoré slúžia na načítanie dát o srdcovom rytme z implantabilných zariadení a ich následné odoslanie do ďalších systémov. Tam si ich môžu ošetrujúci lekári prezrieť štandardným spôsobom pomocou webového rozhrania.

Naše tímy v divízii Medical Solutions predviedli skvelú prácu, a to najmä pri pridávaní podpory pre nové typy kardiostimulátorov. Pomocou automatizácie sme dokázali vydanie aplikácie dokončiť s významným predstihom oproti pôvodnému plánu.

Samotné nasadenie do App Store a Obchodu Play síce malo drobné meškanie, najmä pre regulačný úrad, teší nás však, že čoskoro budeme môcť predstaviť nový významný release týchto mobilných aplikácií.

Poďakovanie patrí celému tímu za ich obrovský prínos a nasadenie pri riešení projektových úloh a prekážok. Vaša práca má pre CertiCon nenahraditeľnú hodnotu.

Divízia Medical Solutions sa zameriava predovšetkým na projekty, ktoré robia lepší a kvalitnejší život pacientom s kardiostimulátorom alebo kardioverter-defibrilátorom. V našom portfóliu tak nájdete celú škálu projektov, kde musíme byť naozaj precízni.