Základy SW inžinierstva pod lupou!

Naši kolegovia z plzenskej pobočky nedávno navštívili Fakultu aplikovaných vied Západočeskej univerzity v Plzni, aby študentom prednášali o základoch softvérového inžinierstva. ‍

Zdeněk Samuel, vedúci plzenskej pobočky CertiCon a absolvent fakulty, sa podelil o svoje skúsenosti:

  • testovanie SW v agilnom prostredí
  • Praktické testovanie na CertiCon
  • Zaujímavé projekty, na ktorých sa môžu študenti v budúcnosti podieľať

Prednáška mala veľký úspech a veríme, že študentov nadchla pre svet SW inžinierstva!

 

Rephrase with Ginger (Ctrl+Alt+E)