Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
EPIQA

 

Jeden z najzložitejších a zároveň najviac sofistikovaných projektov, ktorými sa CertiCon môže popýšiť, je nepochybne EPIQA – platforma na optimalizáciu výrobných a logistických operácií.

 

 

Predstavte si podnik, kde je potrebné neustále kombinovať a párovať procesy, nástroje, materiál, ľudské zdroje a ďalšie vstupy, a to ideálne ihneď. Keď ide o desiatky či stovky vstupov, zvládnu to bežne dostupné systémy. Ak však počítame v tisícoch, potom je tu EPIQA.

Hlavnou výhodou platformy EPIQA je výrazné zefektívnenie procesov a aktivít, počas ktorých je nutné vykonať veľké množstvo činností alebo skompletizovať veľké množstvo súčiastok. EPIQA navyše reaguje na spomalenie či zastavenie prác, dokáže synchronizovať výrobné jednotky za rozdielnych podmienok a vzniknuté situácie navyše vyhodnotiť.

Prvýkrát sme systém EPIQA implementovali s cieľom optimalizovať výrobné linky lietadiel Airbus A350 v spoločnosti Airbus Industries. Airbus v súčasnosti naše riešenie testuje v simulačnom režime a na základe skúšobnej prevádzky udáva, že toto softvérové riešenie je schopné celý výrobný proces zefektívniť až o 15 %.


 

 

Vladimír Mařík ml., riaditeľ Business divízie spoločnosti CertiCon hovorí k skúšobnej prevádzke v spoločnosti Airbus:

 

„Akýkoľvek problém pri vývoji jedného kusu lietadla môže znamenať predĺženie nábehovej fázy výroby až o pol roka, čo predstavuje ohromné náklady navyše. Keď začína výroba nového typu letúna, pri montáži prvých piatich lietadiel končí až 70 % operácií nezdarom, čo je, samozrejme, veľký problém, ktorý sa výrobcovia snažia riešiť. Hlavným prínosom riešenia EPIQA je vyššia efektivita celého výrobného procesu a eliminácia rôznych oneskorení.“

 

 

EPIQA ponúka inteligentné rozvrhovanie, riadenie a simuláciu výroby založenej na multiagentných technológiách, čo umožňuje:

 • automatizované plánovanie výroby a obchodu
 • riadenie dodávateľských reťazcov
 • modelovanie a simuláciu zložitých procesov
 • podporu rozhodovania
 •  

  Kde je možné platformu EPIQA uplatniť:

  • Text Hover
  Lodný priemysel

     Konštrukcia, renovácia,
  ale aj klasická údržba plavidiel je typickým príkladom procesu, pri ktorom dochádza ku kombinácii tisícich vstupov a je žiaduce,
  aby ich prepájanie prebiehalo čo možno najefektívnejšie. Či už ide o zákazkovú luxusnú jachtu, či zaoceánsky parník pre tisícich cestujúcich.

   

  • Text Hover
  Letecký priemysel

   

   

   

  Čo lietadlo, to individuálny projekt. Výstavba
  trvá veľmi dlho a väčšina komponentov nie je zhodná s ostatnými modelmi. Stovky konštruktérov, dodávateľov a šibeničný termín na odovzdanie klientovi. Ideálne prostredie na nasadenie platformy EPIQA.

   

  • Text Hover
  Ťažobný a banský priemysel

   

  Sofistikované stroje na razenie tunelov,
  výkopy či ťažbu vyžadujú pri konštruovaní precízny prístup. Rýchlosť a efektivita, ktorú platforma EPIQA do celého procesu vnáša, môže byť rozhodujúcou konkurenčnou
  výhodou.

   

  • Text Hover
  Výstavba

   

   

   

  Pri výstavbe veľkých technologických celkov, napríklad elektrární, je tiež potrebné previazať čo najefektívnejšie veľa vstupov tak, aby na seba jednotlivé fázy výstavby nadväzovali v čo možno najkratšom čase. Organizácia pracovníkov, dodávok materiálu či technológií je základným nástrojom nášho systému. Celé plánovanie navyše prebieha takmer v reálnom čase.

   


  Úplne individuálne nastavenia platformy presne na mieru vašim potrebám. Obrovskou výhodou pre našich klientov je individualizácia. Na základe dát, ktoré je potrebné vyhodnocovať, je náš tím schopný zostaviť úplne customizovanú platformu, čo väčšina konkurentov neponúka. EPIQU vyvíjajú priamo experti CertiConu v Českej republike.

   

  Industry 4.0