Your address will show here +12 34 56 78

  • Text Hover
MedCare24/7

Moderní technologie se využívají při široké škále zdravotních vyšetření. Ve velké míře mohou ale také usnadnit a zefektivnit vztahy pacient – lékař – pečovatel. Pomáhat mohou ve zdravotním monitoringu na dálku a v základní péči, kdy není nutné, aby se pacient kvůli každé maličkosti osobně dostavil do ordinace.

Pro monitoring pacienta, základní vyhodnocování jeho stavu, ukládání, třídění a přeposílání důležitých dat, sumarizaci předepsaných léků, řazení plánovaných vyšetření v kalendáři, sestavování léčebných plánů i vzájemnou komunikaci mezi připojenými uživateli vyvinul CertiCon aplikaci MedCare 24/7. Díky níž může být pacient v permanentním přímém spojení se svým lékařem, pečovatelem i rodinnými příslušníky, i když je navzájem oddělují kilometrové vzdálenosti.

Softwarové řešení MedCare 24/7 spočívá z aplikace pro chytré telefony a tablety s operačním systémem Android i iOS na straně pacienta, webového portálu, který využívají lékaři, pečovatelé a rodinní příslušníci, centrálního serveru a datového úložiště. 

 

Hlavní funkce aplikace:

  • uživatelsky definované dotazníky
  • plánování úkolů pro pacienty
  • plánování návštěv / vyšetření
  • online chat s lékařem
  • registrace pouze na základě pozvánky
  • připomenutí plánované akce pacientovi

Industry 4.0