Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
EPIQA

Smart Scheduler ist ein Instrument zur Optimierung einer breiten Skala von Produktions- und Logistikprozessen in unterschiedlichen Industriebereichen. Seine Anwendung findet es überall dort, wo der Bedarf besteht, Aktivitäten unter Bedingungen, in denen es ein hohes Risiko für Änderungen oder Störungen gibt, effektiv zu planen.  

Der Hauptvorteil des Programms EPIQA ist die deutliche Effektivierung des ganzen Prozesses, in dessen Verlauf eine große Menge an Tätigkeiten durchgeführt oder eine große Menge an Bestandteilen komplettiert werden muss. Das Programm EPIQA kann auf eine Verlangsamung oder Einstellung von Arbeiten an einer Teilproduktionslinie reagieren, es ist in der Lage, die Produktionseinheiten unter unterschiedlichen Bedingungen zu synchronisieren und eingetretene Situationen auszuwerten.   

Zum ersten Mal implementierten wir das System EPIQA zwecks der Optimierung der Produktionslinien der Flugzeuge Airbus A350 XWB in der Gesellschaft Airbus Industries. Airbus testet derzeit unsere Lösung im Simulationsmodus und gibt aufgrund des Probebetriebs an, dass diese Software in der Lage ist, den ganzen Produktionsprozess um bis zu 15 % effektiver zu machen.

Martin Klíma Ph.D, Leiter des Projekts ARUM in der Gesellschat CertiCon, sagt zum Probebetrieb in der Gesselschaft Airbus:

„Entwicklung von einem Stück Flugzeug kann eine Verlängerung der Anlaufphase der Produktion von bis zu einem halben Jahr bedeuten, was riesige Mehrkosten darstellt. Wenn die Produktion eines neuen Flugzeugtyps beginnt, enden bei der Montage der ersten fünf Flugzeuge bis zu 70 % der Operationen mit einem Misserfolg, was selbstverständlich ein großes Problem ist, das die Hersteller versuchen, in den Griff zu bekommen. Der Hauptbeitrag der Lösung EPIQA ist die höhere Effektivität des gesamten Produktionsprozesses und die Eliminierung verschiedener Verzögerungen.“

  • Text Hover

EPIQA bietet kluge Einteilung, Planung, Leitung und Simulation realer Produktionsprozesse an, die auf Multiagenttechnologien beruhen. Dadurch bietet EPIQA: 


» die automatisierte Planung von Produktion und Handel

» die Steuerung von Lieferantenketten

 

» das Modellieren und Simulieren komplizierter Prozesse


» Unterstützung bei der Entscheidungsfindung

Funkčnost Smart Scheduleru je možné využít i ve zdravotnictví. Nejenže systém umí připravit efektivní rozvrh pro pacienty, kteří musí absolvovat sérií vyšetření, ale podobné rozvrhy připravuje i pro operační sály, lékařské vybavení (specializované přístroje), personál a další složky nemocničních procesů. Řešení optimalizuje plánované časy zákroků jednotlivých vyšetření a operací tak, aby došlo k harmonizaci všech složek nemocničního zázemí, dostupnosti kvalifikovaného personálu, operačních sálů i návaznosti procedur. V neposlední řadě jsou zohledňovány preference pacientů a členů operačního týmu.   Při tvorbě rozvrhů uvažuje systém množství komplexních parametrů, které uživatel může v aplikaci nastavit jako např. kvalifikaci lidských zdrojů, urgentnost zákroku, vytíženost zařízení, obsazenost prostor apod., zároveň dokáže snižovat až zcela eliminovat rizika spojená s potřebou nečekané změny naplánovaných aktivit, přičemž o změnách ihned informuje zainteresované subjekty pomocí SMS zpráv či push notifikací.   Výsledkem rozvrhování je přesný harmonogram operací, tj. kdo, kdy, kde, kým a s využitím jakých prostředků bude operován.

  • Text Hover
Hlavní vlastnosti produktu:  

» možnost výběru z navržených scénářů

» okamžitá reakce na změny vnitřního i vnějšího prostředí s dopadem na plán

» široké možnosti nastavení parametrů lidských a materiálních zdrojů, týmů, procesů a procedur, vzájemných závislostí a podmínek

» okamžitý přehled o plánu i o reálném stavu procesů

» mobilní rozhraní (zasílání oznámení o změnách v rozvrhu apod.)

» okamžitá reakce na změny vnitřního i vnějšího prostředí s dopadem na plán

» možnost manuální korekce zvoleného plánu

» integrace do klinických informačních systémů

Industry 4.0