Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
ZDRAVOTNÍCTVO

Monitoring bezpečnosti pacienta

 

Zaistenie bezpečnosti a kvalitnej starostlivosti je pre zdravotnícke zariadenia kľúčové. Nielen po komplikovaných lekárskych zákrokoch je veľmi dôležitá pooperačná starostlivosť. Keďže zdravotné komplikácie môžu nastať veľmi neočakávane a ich priebeh môže znemožniť pacientovi privolať si pomoc, pripravili sme nástroj, ktorý nahradzuje funkciu núdzového tlačidla. Systém sám vyhodnocuje kamerové záznamy a deteguje závažné situácie, pričom je schopný vyslať núdzový signál a upozorniť zdravotnícky personál na nebezpečenstvo ohrozenia života.

 

  • Text Hover
Analýza biosignálov

 

Aplikácie a programy, ktoré ponúkame, uľahčujú prácu lekárom a ďalším odborníkom zo zdravotníctva, keďže pomáhajú tak so základnou, ale aj s najobsiahlejšou analýzou dát. V súčasnosti ponúkame inovatívny nástroj Cyber PSG na analýzu biosignálov. Proces spracovania je založený na zhlukovej analýze a spracovaní krivky signálu do jednoduchého hypnogramu či spektrogramu, v ktorom je jasne viditeľné, čo sa v určitom úseku deje a aké kategórie zhlukov v dátach prevažujú. Cieľom je ušetriť čas strávený pri zdĺhavom skúmaní signálu a diagnostiku čo možno najviac skrátiť. Súčasné výsledky dokazujú až 10-násobnú úsporu času.

 

  • Text Hover
Chytrý rozvrhovač pro zdravotnictví

 

Naša spoločnosť vyvinula inovatívny systém, ktorý dokáže efektívne plánovať procesy operačných výkonov, vytvárať rozvrhy pre operačné sály, špeciálne vybavenie aj organizovať osobné kalendáre zamestnancov nemocníc.
Pri plánovaní a rozvrhovaní systém vychádza zo zložitých dát a komplexných parametrov, pričom je schopný ich efektívne zhodnotiť a rýchlo spracovať do patričného rozvrhu. Plánovací systém je taktiež schopný rýchlo reagovať na všetky zmeny, ktoré nastávajú aj neplánovane. S využitím výkonných funkcií sú minimalizované riziká straty finančných prostriedkov či zlyhania organizácie personálu, vybavenia, priestorov a pod. Po zapracovaní zmien už aplikovaného rozvrhu sú všetky subjekty procesu okamžite zoznámené s novým plánom, napr. personál môže byť kontaktovaný pomocou SMS správ alebo oznámeniami z kalendára.

 

  • Text Hover
Fyzioterapeutické nástroje

 Spoločnosť Embitron s.r.o. je svetovým producentom a dodávateľom lekárskej prístrojovej techniky v oblasti fyzikálnej liečby, liečebnej rehabilitácie i ďalších odborov medicíny.

Spoločnosť CertiCon pomáha rozvíjať a inovovať prístroje, ktoré sú hlavným výrobným artiklom spoločnosti EMBITRON s. r. o., ktorá sa v júni 2016 stala súčasťou CertiCon Group. Prístroje vyrábané firmou EMBITRON sú pritom často výnimočné nielen v rámci Českej republiky, ale aj v zahraničí. 

Za svoju viac ako dvadsaťročnú tradíciu sa firma EMBITRON s.r.o. stala jedným z hlavných dodávateľov prístrojov na liečbu pohybového aparátu, porúch prekrvenia tkanív, viaznuceho metabolizmu a trofických zmien končatín, čím prispieva k výraznému zvýšeniu kvality života pacientov trpiacich danými chorobami.
Spoločnosť EMBITRON s.r.o. dodáva prístroje do celého sveta. Súčasťou jej služieb je aj inštalácia, zaškolenie obsluhujúceho zdravotníckeho personálu a potrebná popredajná starostlivosť.

  • Text Hover
RIEŠENIA NA MIERU

 

  

Navrhneme unikátne riešenie aj pre vašu spoločnosť.

  

 

Industry 4.0