Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
ZDRAVOTNICTVÍ

Monitoring bezpečnosti pacienta

Zajištění bezpečnosti a kvalitní péče je pro zdravotnická zařízení klíčové. Nejen po komplikovaných lékařských zákrocích je velmi důležitá pooperační péče. Jelikož zdravotní komplikace mohou nastat velmi neočekávaně a jejich průběh může znemožnit pacientovi přivolat si pomoc, připravili jsme nástroj, který nahrazuje funkci nouzového tlačítka. Systém sám vyhodnocuje kamerové záznamy a detekuje závažné situace, přičemž je schopný vyslat nouzový signál a upozornit zdravotnický personál na nebezpečí ohrožení života.

  • Text Hover
Analýza biosignálů

Aplikace a programy, které nabízíme, usnadňují práci lékařům a dalším odborníkům ze zdravotnictví, jelikož pomáhají se základní, ale nejobsáhlejší analýzou dat. V současnosti nabízíme inovativní nástroj Cyber PSG pro analýzu biosignálů. Proces zpracování je založen na shlukové analýze a zpracování křivky signálu do jednoduchého hypnogramu či spektrogramu, ve kterém je jasně viditelné, co se v určitém úseku děje a jaké kategorie shluků v datech převažují. Cílem je ušetřit čas strávený u zdlouhavého zkoumání signálu a diagnostiku co možná nejvíce zkrátit. Současné výsledky dokazují až 10násobnou úsporu času.

  • Text Hover
Chytrý rozvrhovač pro zdravotnictví

Naše společnost vyvinula inovativní systém, který dokáže efektivně plánovat procesy operačních výkonů, vytvářet rozvrhy pro operační sály, speciální vybavení i organizovat osobní kalendáře zaměstnanců nemocnic.
Při plánování a rozvrhování systém vychází ze složitých dat a komplexních parametrů, přičemž je schopen je efektivně zhodnotit a rychle zpracovat do patřičného rozvrhu. Plánovací systém je také schopen rychle reagovat na veškeré změny, které nastávají i neplánovaně. S využitím výkonných funkcí jsou minimalizovány rizika ztráty finančních prostředků či selhání organizace personálu, vybavení, prostor apod. Po zapracování změn již aplikovaného rozvrhu, jsou všechny subjekty procesu okamžitě seznámeny s novým plánem, např. personál může být kontaktován pomocí SMS zpráv nebo oznámeními z kalendáře.

  • Text Hover
Fyzioterapeutické nástroje

Společnost CertiCon pomáhá rozvíjet a inovovat přístroje, které jsou hlavním výrobním artiklem společnosti EMBITRON s.r.o., která se v červnu 2016 stala součástí CertiCon Group. Přístroje vyráběné firmou EMBITRON jsou přitom často výjimečné nejen v rámci České republiky, ale také v zahraniční. Příkladem je top zařízení Extremiter 2010 pro vakuově kompresní terapii, které je zaměřené na zlepšení prokrvení končetin vlivem změn tlaku kolem končetiny. Dalším příkladem je zařízení VAS-07, které sice využívá známých příznivých účinků elektroterapie, ale na rozdíl od jiných přístrojů tohoto druhu nevyžaduje přímý kontakt s tělem pacienta.
To významně rozšiřuje možnosti jeho využití (aplikace přes oděv, obvaz apod.). Objevte výhody i dalších zařízení SALUTER MOTI, který řeší poruchy pohybu, a SAVIOLUM, který pomocí magnetoresonanční terapie pomáhá při artritických onemocněních.

  • Text Hover
ŘEŠENÍ NA MÍRU

Navrhneme unikátní řešení i pro Vaši společnost.

Industry 4.0